NOSNICA
VRSTA BILJKE
PORTUGAL
OTOK NA JADRANU
RADIJ
KOCKARNICA
URAN
GRČKI ISTORIČAR
MALA ARARA
STARIJI PREVODILAC KOLOMAN
TRUD, MUKA
ONAJ KO SPREMA HRANU

KUHANA JELA
VODITELJ MLAKAR
UŽARENA VULKANSKA MASA

KRUTO GORIVO
VELIKI VREMENSKI PERIOD

NAZIV
ZAMAKNUTI ZA ŠTO (npr. sunce)
ŽITELJ ASIRIJE

GRČKI BASNOPISAC
GLUMICA NA SLICI
NOVINSKO- IZDAVAČKA KUĆA (skr.)
OKVIR
FUDBALSKI MENADŽER ZIDAN

KARLOVAC
AERODROM KOD MOSKVE
OČEVI ODMILJA

AMPER
ŠUPALJ PREDMET
NAPAD, NAVALA