PRKOSI, INATI
NERMINA ODMILJA, NERKA
PRETURATI
STRANO ŽENSKO IME
ONI KOJI SE BAVE GRNČAR- STVOM
GRČKO SLOVO
DREVNA INDORANSKA BOGINJA VODE
CELZIJUS
BILO KAD
HEROJ
AMERICIJ
SPAJANJE, OBJEDINJA- VANJE
ELEMENTARNA ČESTICA ELEKETR. NABOJA
VJENČANI SVJEDOK

GLUMICA FARA
IME PJEVAČA NA SLICI
NAŠ ST. SLIKAR RAMIĆ

TURS. KOŠ. OMER
NERIJEŠEN ISHOD PARTIJE ŠAHA
TABLULATOR (skr.)
PREZ. PJ. NA SLICI

ZALEMLJE- NO MJESTO
ITALIJA
PJEVAČICA MORISET

RIMSKI: 49
BILIJARSKI ŠTAP

MUŽJAK KRAVE
UČESTALI GLAGOL

ENERGIJA
METAR

RADIJUS
ONAJ KO ELIMINIRA, ODSTRA- NJIVAČ (mn.)