AMERIČKA GLUMICA
BIVŠI GRADONAČELNIK SARAJEVA BLUM
SJEMENKE SLATKASTE AROME
LITAR
ZAMIŠLJENA LINIJA OKO ZEMLJE
GLAVNI GRAD POLJSKE
STARIJA GLUMICA NILSEN
RUČKA
VODENA ŽIVOTINJA
DAVLJENJE U VODI
HRVATSKA PJEVAČICA LEA
GLUMICA BERIMOR

SLAVNA GLUMICA ELIZABET
AUSTRALSKI NOJ
UŠKOPLJENIK, EVNUH
VLAGA, MEMLA
VRTULJAK

NIŠTICA
MODEL I GLUMICA NA SLICI
PORTUGAL

ŽENSKI RUČNI RAD
60 SEKUNDI
UŽARENA VULKANSKA MASA

R. F.
UNITED KINGDOM (skr.)
MUŠKO IME

PORTUGAL
E. NJ.

AUSTRIJA
RUPIJA
PREPRIČAVANJE DRUGIM RIJEČIMA (mn.)