MUŠKO IME
DIO OTPLATE
DESNA RUKA
GLUMICA FIRSTEN-BERG
PJEVAČ MLADEN VOJIČIĆ
ŽENSKO IME
RADIJUS
PODZEMNI SVIJET U GRČKOJ MITOLOGIJI
HEMIJSKI ELEMENT

DAN U SEDMICI
VITAMIN B1
AFRIČKI PREŽIVAR

KOVČEG ZA MOŠTI
PREZIME NAŠEG REŽISERA NA SLICI
AUTO OZNAKA VRANJA

VODENA ŽIVOTINJA
IME NAŠEG REŽISERA NA SLICI
ŽITELJ DREVNE ASIRIJE

NOVINARKA SVETL
JEZERO U TANZANIJI
BRDO KOD BEOGRADA

SLIKAR MURTIĆ
PRIGUŠENO PLAKANJE
UKRAS, NAKIT

ITALIJA
MINIERAL IZ ATAKAME
DIDIM