LIJEK U ODVIKAVA- NJU OD HEROINA
GRAD NA UŠĆU CETINE
PALESTINSKA OSLOBOD. ORGANIZACIJA
SJAJNO, ODLIČNO
ONAJ KOJI POSTIŽE POENE
VRSTA BILJKE MANDRA- GORA
KINESKA MJERA ZA TEŽINU
ITALIJA
MOŠNJA, MOŠNICE (Lat.)
ISTI SAMOGLA- SNICI
ATLETIČAR FARAH
DODIRIVATI SE

TAMNOPUTA MANEKENKA
STARIJI FRANCUSKI PISAC
BILIJARSKI ŠTAP

GLUMICA MENDEZ
NJEMAČKI FUDBALER NA SLICI
PODIGNUTI ŠTO
GRUBO SUKNO, ABAHIJA
RIBINUKL. ACID

"Application Service Provider"
MANJA VOJNA FORMACIJA

AVIO KOD POZNANA
NJEMAČKA
IMATI NASTUP

NAŠA NEGACIJA
LIČNA ZAMJENICA
POSPANO, SANJIVO
U. Ć

URAN
NESUGLASICE