NEPROFE- SIONALCI
ŽENA SA DRUŠT. UGLEDOM
POENTA
TULIPAN
PATVORINA
LIČNA ZAMJENICA
USJEĆI
URUČITI
PISAC NAMETAK
ZAOSTAVŠTINE
RASPON IZMEĐU DVIJE KRAJNJE VRIJEDN.
AMPER

ONAJ KO GOVORI EKAVICOM
TV VODITELJICA NA SLICI
VRSTA MAJMUNA
NAUKA O MORALU
STARI DIO GRADA RIJEKE
ŠTETA, KVAR

VOĐA TIMA
DUG ODSJEK VREMENA
GRUBO SUKNO
STARORIMSKI POZDRAV

A.Š.
RAČUNI (SKR.)
STARIJA ŽENA

SIMBOL NULE
ASTAT

ENERGIJA
MADA, PREMDA
TULJAK OD PAPIRA (MN.)