CISKUSKI ARTIST
POLICIJSKA OPHODNJA
LICE BEZ DOMOVINE
GLASANJE DIVLJE ZVIJERI
ASTAT
HEBREJSKO SLOVO
SEKUNDA
GLASNICI
KANADSKI MUZIČAR BRAJAN
SLAVNI AMERIČKI PJEVAČ FRENK
SPRAVA, NAPRAVA
UZRAST

PJESNIKINJA KAPIDŽIĆ
VOĐA SPORTSKE EKIPE
GLUMAC MARFI

SLAVNA GLUMICA LI
MALI RT, RTIĆ
TURSKI PJEVAČ

DIO TEČNOSTI
PARTNER
IME NAŠE GLUMICE NA SLICI

ŠIPAK, MOGRANJ
VRSTA ČETINARA
SLJEDBENIK ANIMIZMA

S. A.
PREZIME NAŠE GLUMICE NA SLICI
RADIJUS

JUG
U TO VRIJEME
ALKOHOLNO PIĆE