Alkohol opasniji po život od heroina i kokaina

Najnovija istraživanja

J.K.
26.11.2015 11:04

Alkohol je najopasnija supstanca za život ljudi - naučnici tvrde da na svakih deset sekundi jedna osoba umre od pretjerane konzumacije alkohola.

Istraživači su na osnovu više parametara odmjeravali pogubnost neke supstance po zdravlje ljudi. Popis faktora na koje utiču opasne supstance podrazumjevao je stopu smrtnosti, zavisnost, mentalna oštećenja, gubitak kuće ili posla, kriminalnu aktivnost, nanošenje tjelesnih povreda i materijalnu štetu nanesenu državi.

Prema tim kriterijumima, alkohol je na prvom mjestu opasnih supstanci, a slijede heroin i kokain. Nekadašnji savjetnik britanske vlade za droge Davide Natt i nekoliko evropskih stručnjaka vršili su "mjerenja" učinka opasnih stvari po život i zdravlje pojedinaca i situaciju u društvu u kome taj pojedinac živi.

Najmanje 3,3 miliona ljudi godišnje umre od pretjerane konzumacije alkohola.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, to je 5,9 odsto ukupne stope umrlih godišnje.

NA VRH