Deveti Međunarodni simpozij „Muzika u društvu“

U saradnji Muzičke akademije u Sarajevu i Muzikološkog društva FBiH

Fena
15.10.2014 10:49

Deveti Međunarodni simpozij „Muzika u društvu“ organizira se u saradnji Muzičke akademije u Sarajevu i Muzikološkog društva FBiH. 

Simpozij se dešava u godini kada Muzička akademija u Sarajevu započinje s proslavom 60. godišnjice svog postojanja. U trajanju od 23. do 26. oktobra svoje radove će prezentirati 52 afirmirana naučnika iz zemlje i svijeta. 

Bogati popratni sadržaji u vidu koncerata i predavanja. U današnje vrijeme, obilježeno nemilosrdnom finansijskom borbom za opstanak neizreciv je izazov organizirati naučni skup i pri tome ostati vjeran kvalitetu. Ipak, entuzijazam Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine i Muzičke akademije u Sarajevu ne posustaje u propagiranju vizije da se prilike muzičkog života moraju izdići iz sivila svakodnevnice, pri čemu se posebna pažnja poklanja odašiljanju poruke da “muzika u društvu” nije pasivni nego aktivni sudionik kreiranja bolje društveno-kulturne stvarnosti! 

Obzirom da su ove, 2014. godine Sarajevo i Bosna i Hercegovina u centru pažnje javnosti radi obilježavanja 100-godišnjice od početka Prvog svjetskog rata, u fokusu interesovanja našle su se tri tematske oblasti, od kojih je prva posvećena austrougarskom naslijeđu u muzičkim kulturama Balkana i šire. Druga tematska oblast posvećena je novim istraživanjima u muzici u oblasti muzikologije, etnomuzikologije, muzičke teorije i muzičke pedagogije, a treća aplikativnoj (etno)muzikologiji. 

Tokom dva radna dana Simpozija, 24. i 25. oktobra, radove iz oblasti muzikologije, etnomuzikologije, muzičke teorije i muzičke pedagogije, pored domaćih učesnika izlagat će predavači iz Hrvatske, Srbije, Njemačke, Austrije i Turske. 

U okviru četiri naučne oblasti održat će se ukupo 13 sesija na kojima će svoja naučna saznanja s javnošću podijeliti 52 afirmirana stručnjaka, čiji će radovi sasvim sigurno predstavljati znatan doprinos za muzičku nauku BiH, Evrope, ali i svijeta. 

muzicka-akademija-unsa
Foto: Arhiva (Muzička akademija Sarajevo)


Prvi je koncert tradicijske muzike u izvedbi ansambla Etnoakademik, koji njegujući tradicijski muzički izražaj već deset godina uspješno djeluje pri Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Koncert ansambla ujedno će predstavljati i dio svečane ceremonije otvaranja Simpozija, zakazane za 23.10. s početkom u 18h u sali Muzičke akademije Sarajevo. Drugi planirani koncert uvršten u simpozijska zbivanja jeste Kratka muzička biografija Bosne i Hercegovine (1878-1918), čija je zadaća da 24. oktobra slušateljima dočara zapadneovropsku stranu muzičkog života, odnosno prezentira djela bosankohercegovačkih autora koji su djelovali i stvarali u Bosni i Hercegovini za vrijeme Austro-Ugarske uprave. 

Ovom koncertu, koji će se desit u sali Muzičke akademije s početkom u 19:30h, publika će, kao i ostalim simpozijskim dešavanjima, moći prisustvovati besplatno. 

Sasvim je sigurno da će 9. Međunarodni simpozij „Muzika u društvu“ javnosti omogućiti širenje naučnih i umjetničkih svjetonazora, ali i uživanje u istinskim raritetima bosanskohercegvačke muzičke umjetnosti. Detaljnije informacije o simpozijskim zbivanjima dostupne su na zvaničnoj stranici Muzikološkog društva FBiH.

NA VRH