Pet razloga zbog kojih treba svoju djecu da ohrabrite da uče programiranje

Sponzorisani tekst
06.04.2018 17:31

Često se o programiranju govori i piše kao o nečemu što se uči kasnije u životu – kada želimo da promjenimo karijeru ili počnemo da studiramo. Ali možda najvažnija grupa ljudi koja treba da uči programiranje jesu djeca.

Čak i ako mislite da vaše dijete možda neće težiti tome da postane profesionalni programer, ima isuviše mnogo razloga zbog kojih bi djeca trebalo da nauče da programiraju. Mogućnost brzog zaposlenja i dobra zarada su poznati razlozi, ali evo još pet velikih prednosti učenja programiranja.

1. Učenjem programiranja stiču se osnovne logičke vještine

Možda najvažniji aspekt programiranja iz perspektive učenja za djecu jeste učenje logike i rasuđivanja.

Suština programiranja jeste rješavanje problema, za šta je potreban disciplinovan pristup radu. Programiranje podrazumijeva da znate da „objasnite“ kompjuteru šta treba da uradi, a takav način mišljenja vas podstiče da na kraju naučite da razmišljate kao računar.

„Debaging“, odnosno otklanjanje „bagova“ ili grešaka, jeste važan dio ovog procesa. Kada pokrenete neki program i vidite da rezultat nije ono što ste očekivali, morate da nastavite da istražujete i saznate zašto se to desilo. Prolazak kroz program, korak po korak, omogućiće vam da pratite logiku i zaključite gdje ste napravili grešku.

Dalje, programiranje je eksplicitno. Propuštena tačka ili jednostavna greška može da napravi veliki problem, od čega će zavisiti i to da li program radi ispravno.

Ovako se mladi programeri disciplinujuKada djeca pronađu rješenja za probleme u programiranju, slijedi još jedan izazov, a to je pronalaženje načina da ih izbjegnu. Ovo u velikoj mjeri podrazumijeva stvaranje programa koji su efikasni, u smislu protoka vremena i korišćenja memorije. Smanjenje složenosti koda i smanjenje troškova jesu važni principi koji se prenose u druge oblasti života.

2. Programiranje pruža razumijevanje načina rada računara

Današnja djeca rastu sa tehnologijom oko sebe.

Jedno je znati kako se upotrebljava iPad, a shvatiti kako funkcionišu stvari unutar takvih tehnologija jeste nešto sasvim drugo. Programiranje djeci pomaže da shvate šta se dešava „ispod površine“.

Pišući sopstvene programe djeca će shvatiti šta to pokreće aplikaciju, web sajt ili druge oblike programa. Uz takva znanja oni će biti u mogućnosti da, primjera radi, prepoznaju loš dizajn, faličnu aplikaciju, i da sasvim drugačije shvataju svijet oko njih. Razumjeće razloge zašto nešto ne funkcioniše kada se aktivira i znaće šta se dešava „ispod površine“ svakodnevnih tehničkih aktivnosti.

3. Programiranje je sveobuhvatno

Programiranje nije uska aktivnost. Učenje programiranja omogućava rad sa mnogim sistemima.

Možete da pišete kodove kako biste kreirali web sajt, mobilne aplikacije ili sopstvene video-igre. Ali programiranje daleko prevazilazi ove uobičajene primjere. Razmislite o svemu što nas okružuje u svakodnevnom životu, a što uključuje softver:

- Pretraživanje sajtova društvenih medija

- Korišćenje banke

- Streaming TV

- Medicina

- „Pametni“ kućni proizvodi

- Online kupovina

Ova lista bi mogla da se još dugo nastavlja. Neko je morao da napiše kodove za pokretanje svih ovih sistema. A kako stvari stoje, u budućnosti će sve više stvari oko nas biti programirano. To znači da će vaše dijete moći da bira između gotovo svih industrija i da mu uopšte neće biti sužene mogućnosti izbora posla i industrije u kojoj može da radi.

4. Naučiće da rade i grade druge

Iako se cijelokupan program može praviti od nule, u nekom trenutku svi koji uče da programiraju „pozajmljuju kôd“ ili traže pomoć drugih kada se zaglibe u određenom programu.

Pozajmljivanje koda obično nije krađa. Ako neki programer stvori funkciju za obavljanje određenog zadatka, ponovno kodiranje iste stvari jeste čisto gubljenje vremena.

Na ovaj način djeca uče kako da usklađuju rad drugih sa svojim radom. Preuzimanje nekog radnog okvira i njegovo prilagođavanje u sopstveni projekat može da bude isto toliko teško koliko i pisanje nekog koda iz profesionalnog okruženja.

Saradnja članova programerskog tima je uobičajena, a često ćete ponovo koristiti kôd kolege ili će vaš kôd biti implementiran negdje drugo. Kada uče da programiraju, mladi ljudi uče i kako da sarađuju, kako da poštuju tuđi rad i kako njihov rad utiče na druge.

5. Programiranje omogućava kreaciju

Svim ljudima je potrebna neka vrsta kreativnog izraza. Nakon što ste radili cijeli dan (ili išli u školu, u slučaju djeteta), mogućnost da radite na nečemu što volite pruža odličan osjećaj.

I djeca koja ne uživaju u drugim oblicima kreativnog izraza, poput crtanja, pisanja ili muzike, mogu da dođu do nevjerovatnih kreacija u programiranju. Još kao početnici, dok uče da programiraju, mogu da automatizuju računarske zadatke, kreiraju sopstvene igre i grade web stranice.

Za djecu, kao i za odrasle, jeste vrlo važno da osjete da imaju moć da nešto stvore.

Programiranje još uvijek nije uvedeno u osnovne škole ni kod nas, ni u većini zemalja u svijetu. Ali kod nas postoje načini da učite programiranje, poput popularne škole ITAcademy. Osim stručnih znanja iz ove oblasti, polaznici obrazovnih programa stiču i opšte obrazovanje, a priznati certifikati im daju mogućnost brzog zaposlenja po završetku školovanja.

NA VRH