Ministarstvo dodijelilo akreditaciju Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta (HEA)

Redakcija
24.09.2014 15:18

Analizirajući Izvještaj Komisije stručnjaka koja je izvršila detaljan i iscrpan uvid u rad Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je ocijenilo da su ispunjeni svi propisani uslovi za izdavanje akreditacije, koja je ujedno i potvrda visokih standarda koje IUS zadovoljava u Bosni i Hercegovini, ali i potvrda visokih akademskih standarda. Komisija stručnjaka je imala vrlo kompleksan zadatak, ispitati dvije najvažnije karike u radu Univerziteta - infrastrukturu i kadrove.

Odbor za akreditaciju koji je posjetio Univerzitet, te izvršio inspekciju rada i infrastrukturne kapacitete Institucije sastojao se od domaćih i međunarodnih stručnjaka koje je osnovalo Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo. Inspekcija na Univerzitetu je uspješno implementirana u junu ove godine. IUS je akreditiran na prijedlog Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA).

Odbor je utvrdio da IUS zadovoljava svih 9 kriterija koje je postavila HEA, te je dao pozitivno mišljenje o akreditaciji Univerziteta. Na osnovu Izvještaja Odbora, Agencija je zatim preporučila akreditaciju IUS-a. Osvrćući se na značaj institucionalne akreditacije i cijeneći rad Komisije, rektor IUS-a, prof. dr. Yücel Oğurlu je naglasio: ‘’Ovo dostignuće predstavlja rezultat napornog rada svih zaposlenika u proteklih nekoliko godina na Univerzitetu. Raduje me činjenica da Komisija stručnjaka radi na temeljitoj provjeri rada svih univerziteta u BiH, jer smo svjedoci neproporcionalnog broja i naglog porasta visokoškolskih institucija u BiH’’.

Ovo priznanje je potvrda kvalitetnog obrazovanja, rada, istraživanja i dodatna je garancija da će se diplome diplomanata koji pohađaju IUS priznavati u svijetu. Ovo je također, dodatni motiv da se nastavi kvalitetan rad i postizanje ciljeva vizije, da IUS postane međunarodno priznata ustanova i centar kvalitete. Bitno je naglasiti da je IUS svoju prvu akreditaciju u Bosni i Hercegovini primio još davne 2004. godine, također od Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo’’ – istakao je direktor PR službe IUS-a, Goran Valka.

goran-valka

Valka: Priznanje potvrda kvalitetnog obrazovanja 

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) osnovan je 2003. godine i jedan je od najvećih obrazovnih projekata u regiji Balkana. Kao relativno mlada akademska ustanova, IUS je studentima odmah na početku omogućio otvoreno, tolerantno, međunarodno okruženje, gdje mladi ljudi imaju priliku steći nova i razmijeniti postojeća znanja i iskustva sa studentima i profesorima, ali i sa renomiranim gostujućim predavačima.

NA VRH