Acıbadem zdravstvene usluge

Ekosistem koji služi za primjer u pružanju zdravstvenih usluga

Avaz.ba
09.07.2018 15:06

Acıbadem Healthcare Group, je već od osnivanja 1991. godine brzo porasla u jednu od vodećih institucija u Turskoj u oblasti privatnih zdravstvenih usluga. Rast i razvoj grupacije Acıbadem nastavio se ubrzanim tempom i unutar zemlje i van njenih granica dodavanjem novih bolnica i usluga. Naša prva investicija u zdravstvene usluge van Turske bila je otvaranje bolnice Acıbadem Sistina 2011. u glavnom gradu Makedonije, Skoplju. Investicije u Bugarskoj 2016. godine ubrzale su naš uspješni put. Kada smo kupili grupacije Tokuda Group i City Clinic Group – vodeće kompanije za pružanje zdravstvenih usluga u Bugarskoj – postali smo najveći privatni pružilac zdravstvenih usluga u toj zemlji. Naše investicije u obe grupacije proširile su naš lanac za četiri nove bolnice i pet ambulantnih klinika. Nedavno smo otvorili medicinski centar u Amsterdamu – prijestolnici Holandije – koji je počeo da pruža usluge 1. maja 2017. godine. 

Sveobuhvatne usluge u centrima izuzetnosti

Sve bolnice u okviru grupacije zadovoljavaju svijetske standarde, a ističu se i centrima izuzetnosti. Jedanaest centara za rak (hirurgija, radioterapija, hemoterapija), 16 centara za srce (kardiologija za djecu i odrasle i kardiohirurgija), 13 centara za vantjelesnu oplodnju (neplodnost – IVF), 11 centara za presađivanje organa (jetra, bubrezi, koštana srž), 9 centara za kičmu, 1 centar za sportsku medicinu akreditovan od strane FIFA i 6 centara za robotsku hirurgiju – koji svi imaju nacionalne i međunarodne akreditacije kao kvalifikovani centri zahvaljujući naprednoj tehnološkoj opremi i stručnjacima koji imaju ozbiljno iskustvo u svojim poljima.

Globalno konkurentne integrisane zdravstvene usluge

Pored bolnica i medicinskih centara, Acıbadem Healthcare Group u ponudi ima integrisan poseban model zdravstvenog sistema koji može da posluži za primjer u cijelom svijetu, poput:

 Univerzitet Acıbadem

 Acıbadem – projektno upravljanje

 APlus

 Acibadem Mobile

 Acıbadem Labvital

 Acıbadem Labcell – ćelijska laboratorija i banka krvi iz pupčanika

 Acıbadem – patološka laboratorija

 Acıbadem Labgen

 Međunarodni centar za pacijentske usluge

Zahvaljujući ovom složenom operativnom procesu i nepokolebljivoj posvećenosti pružanju pristupačnih, sveobuhvatnih, pouzdanih usluga najvišeg kvaliteta, Acıbadem niže uspjehe u pružanju usluga pacijentima, čiji broj raste iz godine u godinu.

Za više informacija:

www.acibadem.ba

NA VRH