PROMO

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) počeo upis studenata na program dvojnih diploma sa Tehničkim univerzitetom u Istanbulu (ITU)

Saradnja na projektu dvojnih diploma sa Tehničkim univerzitetom u Istanbulu

Sponzorisani tekst
27.06.2019 08:15

IUS

Foto: IUS

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS), kao društveno odgovorna institucija iz godine u godinu nastoji poboljšati uslove studiranja na IUS-u. Osim odlične povezanosti sa tržištem rada, putem raznih sporazuma, proširuju i saradnju sa drugim univerzitetima širom Evrope. Jedan od takvih sporazuma potvrđen je krajem aprila, te je IUS počeo sa upisom studenata na program dvojnih diploma sa Tehničkim univerzitetom u Istanbulu (ITU).

Saradnja na projektu dvojnih diploma sa Tehničkim univerzitetom u Istanbulu aktuelna je od maja 2018. godine, a u međuvremenu je potpisan Protokol o dvojnim diplomama te su usaglašeni svi detalji sporazuma. Sporazumom je dogovoreno da je trajanje studija u zajedničkom programu četiri (4) akademske godine, a nastavni proces će se izvoditi na engleskom jeziku. Prva i druga akademska godina zajedničkog programa će se provoditi na IUS-u, dok će se treća i četvrta akademska godina provoditi na ITU-u. U slučaju potrebe dodatnog usavršavanja engleskog jezika, studenti mogu pohađati Pripremnu školu engleskog jezika na IUS-u. Studijski programi koji su obuhvaćeni ovim sporazumom su arhitektura, mašinstvo, ekonomija, elektrotehnika i elektronika (komunikacije).

  • IUS
    IUS Foto: (IUS)

Po uspješnom okončanju studija, diplomanti će dobiti dvije diplome, jednu izdatu od strane IUS-a a drugu izdatu od strane Tehničkog univerziteta u Istanbulu.

Zahvaljujući potpisanom sporazumu, IUS je polaznicima ovog programa obezbijedio i odlične finansijske uslove.

Tehnički univerzitet u Istanbulu je državni univerzitet osnovan 1773. godine pod imenom "Mühendishane-i Bahr-i Hümayun" (Imperial School of Naval Engineering). Tehnički univerzitet u Istanbulu je istaknuti i pionirski univerzitet inženjerstva, tehničkih nauka i arhitekture sa mnogo inovativnih studija na poljima nauke, tehnologije, istraživanja i razvoja. ITU, kao univerzitet koji se uglavnom sastoji od fakulteta tehničkih nauka i istraživačkih laboratorija, blisko sarađuje sa preduzećima i drugim ekonomskim i društvenim partnerima. U tu svrhu, ITU je stvorio mnoge tehno-naučne parkove, inkubacijske centre, centar za poduzetništvo i inovacije, te ured za transfer tehnologije. Na taj način ITU nudi povoljno okruženje za studente da izgrade uspješnu karijeru u svojim profesijama, da se usavrše, traže mogućnosti za stažiranje i provode istraživačke projekte

  • IUS
    IUS Foto: (IUS)

Budući da je broj mjesta ograničen, IUS sve zainteresirane poziva da iskoriste mogućnosti koje pruža studiranje na IUS-u te da upišu program dvojnih diploma.

Sve potrebne detalje oko upisa na program dvojne diploma budući studenti mogu dobiti na [email protected] ili 033/957-175.

NA VRH