PROMO

Održivost integrisana u sve aspekte Coca-Colinog poslovnog modela

Sponzorisani tekst
27.02.2020 09:37

Održivost integrisana u sve aspekte Coca-Colinog poslovnog modela

Foto: Coca-Cola BiH

Prema Dow-Jonesovom indeksu održivosti, Coca–Cola HBC AG u samom je vrhu industrije pića u Evropi i svijetu. Dio ove porodice je i domaća Coca-Cola HBC B-H Sarajevo, koja je u lokalnim okvirima apsolutni pionir u održivom poslovanju, kao i u oblastima upravljanja i etike. To pokazuje i njen, drugi po redu, Izvještaj o održivom poslovanju.

Coca-Cola promiče najviše vrijednosti održivog poslovanja, postavljajući visoke standarde etičkog i odgovornog poslovanja, te svoj napredak komunicira na godišnjem nivou postavljajući jasne i mjerljive ciljeve u oblastima poslovanja i utjecaja na ljude i planetu. Procjenjujući rizike i prilike, Coca-Cola planira svoja ulaganja tako da ona stvaraju društvenu vrijednost, a zahvaljujući SMART programu za upravljanje rizikom, gradi i poslovnu kulturu koja omogućava dobru informisanost o rizicima i mjerama ublažavanja rizika.

Ova kompanija, u skladu sa širokim strateškim smjernicama Coca-Cole HBC kao cjeline, usredotočena je na dugoročna ulaganja i ulaganja u partnerstva u svrhu društvene vrijednosti. Usredotočeni su na podršku na četiri šira područja: poticanje razvoja mladih, zaštitu okoliša i promovisanje zaštite voda, razvoj zajednice i podršku u kriznim situacijama te dobrobit zajednice.

Kodeks poslovnog ponašanja osigurava da svi zaposlenici odgovorni za poštivanje obaveza postavljenih po najvišim standardima etičkog poslovnog ponašanja. Poštujući Politiku o ljudskim pravima, Vodeća načela za dobavljače, Politiku borbe protiv korupcije i Priručnik o usklađenosti koji omogućava pristup nulte tolerancije prema podmićivanju u odnosu na vladine službenike. Svaki zaposlenik Coca-Cole prolazi i redovnu obuku iz navedenih područja, sve uz osiguranu politiku zaštite zviždačima. Coca-Cola HBC B-H Sarajevo stimuliše dobar rad i dobro upravljanje, kroz politiku nagrađivanja i remuneracije zasnovanu na postizanju poslovnih ciljeva i ciljeva odživosti. U cilju unaprijeđenja sistema upravljanja, redovno se sprovodi i ocjenjivanje viših rukovodioca, uz preporuke za poboljšanje učinka. Coca-Cola HBC B-H Sarajevo primijenjuje iste visoke kriterije u selekciji, praćenju i nagrađivanju talenata i inicijativa koje je Coca-Cola uspostavila globalno, i ohrabruje svoje zaposlenike na kontinuirano ulaganje u sebe i svoje vještine.

Važan parametar i orijentir za poslovno planiranje Coca-Cola HBC B-H dobija kroz proces svakodnevnog uključivanja svih svojih nosilaca interesa, ali i anketiranjem na godišnjem nivou u kome ocjenjuju važnost dvanaest različitih aspekata Coca-Coling poslovanja. Rezultati ove ankete predstavljeni su u drugom Izvještaju o održivom poslovanju, a za 2018. godinu, vanjski su nosioci interesa identificirali upravljanje vodama, recikliranje ambalaže i upravljanje otpadom kao prioritete.

Kroz Izvještaje o održivom poslovanju Coca-Cola HBC B-H Sarajevo analizirala je svoj ekološki, socijalni i ekonomski učinak na lokalnu zajednicu, što je za kompaniju i korisno interno mjerilo praćenja napretka na putu ka ispunjenju Ciljeva održivog poslovanja za 2025. godinu.

Coca-Cola se obvezala da će na najefikasniji mogući način koristiti resurse, omogućiti integraciju ključnih pitanja u svoj strateški pristup, uključivanje nosilaca interesa i identificiranje novih izazova čim se pojave, pri tom zadržavajući najviše strandarde upravljanja, etike i održivosti.

NA VRH