PROMO

Studiraj kriminalistiku na CEPS-u u Kiseljaku!

Sponzorisani tekst

CEPS

Foto: CEPS


Studij sigurnosti, smjer Kriminalistika na Visokoj školi „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka pokrenut je akademske 2013./2014. godine i od tada slijedi savremene standarde u formiranju stručnih profila za suprotstavljanje svim vidovima protivpravnih i društveno opasnih ponašanja. Kriminalistika kao predmet obrazovanja i stručno - naučnog djelovanja Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ čini ovu visokoškolsku ustanovu specifičnom i jedinstvenom u Bosni i Hercegovini.

Studentima se pored značajnih teorijskih znanja pružaju i neophodna praktična znanja i vještine koje će im biti dragocjene u obavljanju buduće profesije. Znanjem, vještinama i stavom koji se stiče završetkom studijskog smjera Kriminalistika, studenti se osposobljavaju za rad u sigurnosnim, odbrambenim, policijskim, istražnim, obavještajnim, carinskim službama, medijima, nevladinom sektoru, privatnim, detektivskim agencijama, korporacijama i sl.

Zadatak Kriminalistike je da preventivnom i represivnom djelatnošću što djelotvornije suzbije svaki oblik kriminaliteta. Praksa pokazuje da je najbolja prevencija kriminaliteta djelotvorno otkrivanje počinitelja krivičnog djela, a kompetencije koje će studenti CEPS-a steći izravno omogućavaju postizanje tog cilja. Nema boljeg sredstva da neko odustane od kriminalne radnje od saznanja da će biti brzo otkriven i kažnjen.

Naučni ciljevi studijskog smjera Kriminalistika su upoznavanje kandidata sa novim teorijskim i iskustvenim dostignućima iz oblasti kriminalističkih nauka, uz dostignuća i u području drugih nauka i disciplina na koje se nastavni plan i program naslanja i ostvaruje teorijsku i metodološku korespodenciju te daje relevantan obol u razumijevanju etiologije i određenja kategorija i problema koje zahvataju i ispunjavaju naučni okvir naznačenog studija. Prema tome, politika obrazovanja na naučnim osnovama kroz naznačeni studij implicira naučni aktivitet na metodološkoj i naučno - praktičnoj pripremi na efikasnijem postavljanju prema problemima sigurnosnog karaktera koji na direktan ili indirektan način opterećuje današnji sigurnosni ambijent.

Ovaj studijski program osigurava sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne i omogućava dalјe stručno usavršavanje na master, specijalističkim i doktorskim studijama, kako u zemlјi, tako i u inostranstvu.

Upiši kriminalistiku!

Nastava se izvodi na prvom ciklusu studija i rezultira sa 180, odnosno 240 ECTS bodova. Studij traje tri i četiri godine, a izvodi se kao redovni i vanredni. Studijski program je usklađen sa zahtjevima Bolonjskog procesa i prepoznat je u prostoru visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Na studij se mogu upisati osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u Bosni i Hercegovini, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inostranstvu, nakon izvršene nostrifikacije, osobe koje imaju završenu višu školu navedenog studija te prelaznici sa drugih visokoškolskih institucija.

Predavanja i vježbe u sklopu studija prilagođena su i zaposlenim osobama koje zbog svojih profesionalnih obaveza nisu u mogućnosti redovno pohađati nastavu. Vanrednim studentima su omogućene i individualne konsultacije uz mentorstvo, a nastavu je moguće pratiti i putem online softverske podrške.

Najnovija naučna i stručna saznanja studentima prenosi nastavno osoblje koje se ističe stručnošću i vještinom da uspješno prenese svoje znanje na studente. Ako pogledate početke karijera mnogih uspješnih profesionalaca, vidjet ćete da su najčešće imali privilegiju rada sa stručnjacima koji su već uspješni u istoj oblasti. Iskoristite mogućnost učenja od ovakvih stručnjaka te usvojite nova znanja i vještine koji su primjenjivi u praksi.

Upisom kriminalistike na CEPS-u u Kiseljaku odabrali ste studij u dinamičnoj i zanimljivoj oblasti.

Visoka škola "CEPS - Centar za poslovne studije" u Kiseljaku

Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak

Telefoni:

+387 (0)30 875 208 ili 875 221

+387 (0)63 473 333 ili 653 111

E-mail: [email protected]

NA VRH

Podijeli članak na