PROMO

Svjetski forum o nikotinu i duhanu: Regulirati, ne braniti

Milijarda ljudi sada ima glas

Avaz.ba

Virtuelni događaj

Foto: Screenshot


Globalni forum o nikotinu i duhanu, koji se ove godine, kao i skoro svaki događaj, odvija virtuelno, je tradicionalno okupljanje na kojem zagovarači potrošačkih prava, naučnici, regulatori, predstavnici raznih industrija…iznose svoja mišljenja, ali i upoznaju javnost sa najnovijim postignućim. 

Onima koji se vide i onima koji se ne vide, ali koji nisu dimna zavjesa.

Consumer advocacy postaje sve bitniji, a riječ potrošača se mnogo više sluša, te ne čudi što su danas potoršači sve vokalniji u svom pritisku i na kompanije, i donosioce odluke, da promijene svoje ponašanje u vezi s određenim pitanjima. Upravo oni, potrošači su sve više zabrinuti kako se izrađuju njihovi proizvodi, uključujući radne uslove radnika, sirovine koje se koriste u izradu određenog proizvoda ili čak nedobijanja pristupa ili informacija o proizvodima koji su dokazano bolji za potrošače od onih koji se trenutno nude.

Važan segment je svakako i zaštita potrošača, odnosno kako je rečeno na panelu koji se odnosi na zaštitu potrošačkih prava - davanje prilike potrošačima da se i njihov glas čuje. Moderator panela, Alex Clark, koji se ovom tematikom počeo baviti prije šest godina, kada je sa ljudima sličnog razmišljanja, širom svijeta, počeo širiti glas o značaju informisanja o proizvodima koji su manje štetni od klasičnih cigareta, naveo je da „se mi svi suočavamo sa istim problemima, ali i sa pojedinačnim izazovima, u zavisnosti gdje se nalazimo i radimo.“

S njim se svakako slaže Clarisse Yvette Virgino, članica Koalicije za zagovaranje uvođenja sigurnijih alternativa za regiju Azija-Pacifik, koja navodi da „trenutno ima oko 16 milion pušača na Filipinima, i to je strašan teret za društvo, kako za troškove zdravstvenog sistema, tako i za ekonomiju, jer prema procjenama, godišnje gubimo oko 10 milijardi dolara zbog ovoga".

Mnogi kritiziraju pristup vlada i regulatora problemu pušenja i žele da da potrošači imaju pristup bar informacijama o postojanju boljih alternativa. Pristup koji se kolokvijalno naziva „prestani ili umri“ („quit or die“) ne daje rezultate, jer prema važećim statistikama, od početka uvođenja strogih mjera borbe protiv pušenja, broj pušača se smanjio samo za 4%.

Samrat Chowdery, predsjednik Međunarodne mreže korisnika nikotina, se slaže s ovim, navodeći da je, od prošle godine, vaping i službeno zabranjeno u Indiji, što nikako ne može imati pozitivan učinak na javno zdravstvo. On smatra da se napori moraju fokusirati na ljudsku dimenziju, naročito u zemljama niskog i srednjeg dohotka, u kojima i živi većina pušača.

“Iako je na svijetu više od milijardu pušača, većina ih ne zna za postojanje manje štetnih alternativa, ili ako znaju, priječi im se pristup njima. Postoji mnogo organizacija koje se zalažu za uvođenje alternative pušenju, ali vrlo mali broj njih predstavljanju stvarne potrošače.” Ali, Samrat dodaje da je došlo vrijeme promjene, “kada potrošači zahtjevaju da učestvuju u donošenju odluka.”

S ovim se slaže Heneage Mitchell, osnivač Factasie, koja je odgovor na disproporcionalne regulatorne napore donosioca odluka koje se odnose na potrošnju duhana i nedovoljno uzimanje u obzir interesa potrošača. Mitchell smatra da je neophodna regulacija manje štetnih duhanskih proizvoda, i da vlasti trebaju raditi upravo to, “regulirati, kao što reguliraju bilo koji drugi proizvod u vašem životu: reguliraju nabavku sirovina, kako se proizvodi, ko može koristiti i na koji način. Regulirati, ne braniti.”

Mitchell objašnjava da je situacija sa kojom se zagovornici potrošačkih prava susreću svaki dan pitanje borbe protiv kvazi-naučnih dokaza, i dezinformacija, koje se svakodnevno serviraju.

Najskoriji je primjer zloupotrebe e-cigareta u SADu, što je poslužilo da se čitava kategorija proizvoda označi kao smrtonosna i zabranjena.

Prema Mitchellu “duhanska industrija mora raditi s potrošačima, oni imaju glas koji se do skoro nije ni čuo. Isto tako, proizvođači moraju raditi zajedno kako bi naveli regulatore da ih čuju i vide šta imaju ponuditi. Politika svako za sebe ne pomaže potrošačima koji bi mogli imati koristi od alternativnih duhanskih proizvoda”.

Regulatori moraju uvidjeti da alternative klasičnim cigaretama nisu neprijatelj, a proizvođači ovih alternativa ukoliko žele pozitivno doprinijeti javnom zdravstvu, moraju raditi zajedno, i imati zajednicku platformu. Put pred zagovaračima potrošačkih prava je da slijede nauku, kao i poštovanje sistema regulacije koji će omogućiti odraslim pušačima da dobiju informacije i pristup alternativama.

Proizvođači moraju biti odgovorni prema svojim dioničarima, poslovanje mora biti u vrhu prioriteta. Ali to isto moraju biti i ljudski životi, a to je moguće samo ako je pristup informacijama otvoren, a mogućnost izbora slobodna.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na