PROMO

Međunarodni master programi na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Konkurs za prijave je otvoren do 01. oktobra 2021.

Sponzorisani tekst

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu je pripremio veliki broj master programa u 2021/2022. godini, kako bi svakom pojedincu omogućio da pronađe za sebe odgovarajuću oblast i pripremi se za tržište rada ili usavrši svoja znanja i vještine radi napredovanja u poslu.

Master programi se izvode u saradnji sa respektabilnim visokoobrazvnom institucijama iz inostranstva, a nastavni planovi i programi su kreirani da bi odgovorili na potrebe savremenog tržišta rada i omogućili polaznicima da dobijena znanja primjene odmah.

Najnoviji program će biti realiziran prvi put na ovim prostorima iz oblasti forenzičnog računovodstva. Master program „Forenzično računovodstvo“ je razvijen u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, u okviru projekta “Izgradnja kapaciteta forenzičnog računovodstva u BiH“ finansiranog od strane: U.S. Department of State/INL-a, čiji je nosilac Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Cilj programa je edukacija forenzičnih računovođa čije se usluge traže za potrebe provođenja finansijsko-kriminalističkih ispitivanja i sudske podrške vezano za procesuiranje slučajeva privrednog kriminala.

Jedan od najatraktivnijih master programa – MBA program (smjerovi: Bankarstvo i finansijski menadžmet; Računovodstvo), izvodi se u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Ljubljani, koji je najbolji ekonomski fakultet u Jugoistočnoj Evropi i jedini je trostruko akreditovan. U okviru ove saradnje izvodi se i master program (MA) „Javni sektor i ekonomija okoliša“. Svi programi u saradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Ljubljane daju dvije diplome i izvode se na engleskom jeziku.

„Menadžment i informacioni sistemi“ je jedinstven master program u saradnji sa kompanijom Microsoft BiH, koji povezuje teorijska znanja univerzitetskih profesora i praktična iskustva certificiranih Microsoft trenera. Nastavni plan i program je kreiran na način da pripremi kandidate i za polaganje specijaliziranih Microsoft certifikata.

Smjerovi u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu su koncipirani kao jednogodišnji ili dvogodišnji, izvode se na b/h/s jeziku i daju diplomu Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i nostrifikaciju te diplome u Republici Hrvatskoj. Kandidati se mogu prijaviti na jedan od 4 ponuđe smjera: „Marketing menadžment“, „Menadžment ljudskih resursa i upravljanje znanjem“, „Napredni finansijski menadžment“ i „Upravljanje kvalitetom u zdravstvu“.

„Islamic banking“ (Islamsko bankarstvo) je jedini akademski program iz ove oblasti u Jugoistočnoj Evropi. Izvodi se u saradnji sa Bolton univerzitetom iz Velike Britanije, uz podršku Bosna Bank International d.d. Program daje zajedničku diplomu Univerziteta u Sarajevu i Bolton univerziteta, a BBI banka daje stipendije u iznosu od 50% do 80%.

Jedna od najperspektivnijih grana privrede naše zemlje je turizam, a jedna od najznačajnijih pretpostavki za njen osmišljen i isplaniran rast i razvoj upravo je kvalitetno i temeljito znanje njenih djelatnika. S ciljem pružanja sveobuhvatne edukacije iz ove oblasti, Ekonomski fakultet u Sarajevu je kreirao master program „Turizam“ u saradnji sa jednim od najuglednijih institucija iz ove oblasti u regionu Fakultetom za turizam i ugostiteljstvo Opatija, Sveučilišta u Rijeci. Studij daje dvije diplome a dio praktičnog rada kandidati će realizirati u uglednim turističkim objektima u Opatiji.

Konkurs za prijave je otvoren do 01.10.2021. godine. Više informacija o programima i načinu prijave nalaze se na web stranici www.efsa.unsa.ba, a mogu se dobiti i putem maila [email protected] ili telefona 033 253 786.

NA VRH

Podijeli članak na