PROMO

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku obilježava 15 godina rada

Sponzorisani tekst

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku obilježava 15 godina rada

Foto: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku


Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju je organizacijska jedinica Univerziteta u Travniku, najstarijeg privatnog univerziteta koji je osnovan uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.

U oktobru se obilježava petnaest godina rada ove visokoškolske ustanove. U skladu sa epidemiološkom situacijom, održana je skromna svečanost u prostorijama Fakulteta. Tom prilikom, osnivač Fakulteta i rektor Univerziteta u Travniku, prof. dr. Rasim Dacić, izjavio je:

"Od osnivanja do danas, u petnaestogodišnjem periodu, konstantno se radi na unapređenju fizičkih i ljudskih resursa i kvalitete nastavnih planova i programa, te se nastoji slijediti evropske standarde u oblasti visokog obrazovanja. U nekom rezimeu može se konstatovati da je uspješno ispunjena postavljena vizija Fakulteta - da provodi kvalitetno i efikasno obrazovanje zasnovano na ishodima učenja i konceptu cjeloživotnog obrazovanja, kao i postavljena misija - da provodi naučna, razvojna i stručna istraživanja".

  • Prof. dr. Rasim Dacić

    Prof. dr. Rasim Dacić

    Foto: osnivač Fakulteta i rektor Univerziteta u Travniku


Studentima su ponuđena tri ciklusa obrazovanja, koji se u kontinuitetu izvode i predstavljaju zaokružen obrazovni ciklus, što je jedan od primarnih ciljeva Bolonjskog procesa.

Studijski smjerovi na koje se vrši upis studenata su: Opći menadžment, Poslovna ekonomija, Menadžment u bankarstvu i osiguranju, Poslovna informatika, Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Poslovna psihologija, Finansijski menadžment, Zdravstveni menadžment te Kvantitatvna ekonomija.

Na raspolaganju su najsavremeniji uslovi studiranja u objektu udaljenom 20-tak km od centra Sarajeva, koji se nalazi na putnoj relaciji Sarajevo-Kiseljak, kao i u novoizgrađenom objektu u Tuzlanskom kantonu. Lokacija Fakulteta je kompromisno prihvatljiva za studente iz Srednjobosanskog kantona, Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog, Hercegovačko-neretvanskog i Tuzlanskog kantona, koji najvećim dijelom participiraju u ukupnom broju studenata Fakulteta.

 "Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju će se i u budućnosti držati svojih strateških opredjeljenja, među kojima je važno istaći da će, pored izvođenja nastave na sva tri ciklusa, ostvarivati i njegovati saradnju sa privredom i društvenim djelatnostima, razvijati i njegovati naučnoistraživački rad, ali i realizovati seminare, konferencije, simpozije, webinare i sl., te će zajedno sa drugim fakultetima i univerzitetima postati jedan od generatora razvoja Bosne i Hercegovine". - izjavio je prof.dr. Namik Čolaković, dekan Fakulteta.

Svi zaintresovani za upis dodatne informacije mogu dobiti na web stranici Fakulteta: www.fmpe.edu.ba ili putem telefona 030-878-045 i 062-640-400. Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo da budete dio naše zajedničke budućnosti.

  • Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku obilježava 15 godina rada

    Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku obilježava 15 godina rada

    Foto: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku


Više o:

promo fmpe
NA VRH

Podijeli članak na