PROMO

Feal značajno modernizirao pogon za plastifikaciju

Piše: M. D. A.

Misija tvrtke FEAL je kontinuirano proširivanje i modernizacija poslovnog procesa. Na tragu tome modernizirali smo pogon za plastifikaciju. Trenutno raspolažemo s tri automatska pogona i jednom robotskom linijom

Cilj ove investicije je smanjiti rokove isporuka i povećanje produktivnosti. Instalirane su kabine njemačke tvrtke Wagner, što predstavlja najsuvremenija tehnološka dostignuća kao i peć Voga Makina IC.

Plastifikacija aluminijskih profila je zapravo bojenje profila koja se odvija u nekoliko faza: predobrada, elektrostatsko nanošenje praha i pečenje u peći. Predobradom profila se postiže zaštitni konverzijski sloj koji omogućava dobru prionjivost praha te postojanost i otpornost boje na koroziju i negativan atmosferski utjecaj. Poslije predobrade i sušenja u peći za sušenje na profil se elektrostatskim postupkom nanosi prah, nakon čega profil ide na pečenje.

Industrijski roboti sa šest osi gibanja, velikim kapacitetom rukovanja i ATEX certifikatom za zonu 2, omogućili su ravnomjerno nanošenje praha na profile kao i nanošenje praha na teško dostupna mjesta (rupe i utore). S robotima se postiže savršena ponovljivost, visoka preciznost i velika kvaliteta na različitim tipovima profila. Pečenjem na temperaturi od 180 °C dolazi do topljenja čestica praha i kemijske reakcije umrežavanja odnosno polimerizacije te stvaranja očvrsnutog sloja. Nakon cijelog procesa profil se hladi, pakira i sprema za isporuku. Proizvodi se isporučuju u standardnim bojama po FEAL-ovoj ton karti, a moguća je isporuka i drugih boja po želji kupca.

Paleta prahova za plastifikaciju je široka i nudi gotovo sve kombinacije boja i sjaja.

Plastificiranje se nadzire i kontrolira tijekom svih faza, a kvaliteta proizvoda se kontrolira u FEAL-ovom laboratoriju sukladno zahtjevima međunarodnih certifikata Qualicoat-a iz Zuricha i GSB-a iz Düsseldorfa.

Max dimenzije profila koji je moguće plastificirati:

Max duljina profila: 7.100 mm

Max visina profila: 2.200 mm

Max širina profila: 300 mm

Više o:

PROMO FEAL
NA VRH

Podijeli članak na