ODLUČENO Kazna i do 15.000 eura

Vlada: Zabranjeni bilbordi koji negiraju historiju Crne Gore, ustajanje na himnu obavezno

Pod ovim sadržajem smatra se netačno iznošenje ili negiranje jasno utvrđenih činjenica u vezi sa državom i propagiranje narušavanja teritorijalnog integriteta ili veličanje okupacije

antenam.net

Na sjednici utvrđen prijedlog kazni

Foto: Arhiv


Na današnjoj sjednici Vlade Crne Gore usvojene su izmjene i dopune zaključka iz oktobra čime je Prijedlog Zakona o državnim simbolima i danu državnosti usklađen sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru.

Novim članom se propisuje da će se pravno lice koje na javnom mjestu, putem oglasnih i reklamnih objekata i panoa, objavljuje neprimjerene i obmanjujuće sadržaje koji izazivaju uznemirenost i negodovanje građana, kazniti se za prekršaj kaznom od  2.500 eura do 15.000 eura. 

U Vladinom prijedlogu se navodi da se neprimjerenim i obmanjujućim sadržajima koji izazivaju uznemirenost i negodovanje građana smatraju: netačno iznošenje i negiranje jasno utvrđenih historijskih činjenica u vezi Crne Gore; iznošenje činjenica kojima se narušava teritorijalni integritet ili veliča okupacija Crne Gore; saradnja sa okupatorom ili se zastupaju fašističke, šovinističke i nacističke ideje i ideologije.

Takođe se propisuje da će se poduzetnik koji učini prekršaj kazniti novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura, odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura, a fizičko lice kaznom od 300 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana. 

U članu 21 Zakona, poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi: „Fizičko lice koje prilikom izvođenja državne himne, u slučajevima kad je izvođenje predviđeno važećim propisima, sjedenjem, zviždanjem, stvaranjem buke ili na drugi način remeti javni red i mir i na taj način izazove uznemirenost, negodovanje ili ugrozi spokojstvo građana kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 250 do 1200 eura, ili kaznom zatvora do 60 dana.'' 

Vlada predlaže da u se pored zaštitna mjere oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni ili su nastali izvršenjem prekršaja doda i zaštitna mjera uklanjanja objavljenog sadržaja.

NA VRH

Podijeli članak na