REGION Za period 2019-2024. godine

Crna Gora usvojila strategiju za borbu protiv trgovine ljudima

Cilj je postizanje većeg stepena efikasnosti cjelokupnog sistema

Srna
28.02.2019 20:42

Vlada Crne Gore

Foto: Arhiv

Vlada Crne Gore usvojila je danas Strategiju za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019-2024. godine i Akcioni plan za njeno sprovođenje za ovu godinu. 

Cilj je postizanje većeg stepena efikasnosti cjelokupnog sistema borbe protiv trgovine ljudima, saopćeno je iz službe Vlade Crne Gore za odnose sa javnošću. 

Realizacijom ciljeva za period 2019-2024. godine bit će unaprijeđena efikasnost i funkcionalnost sistema prevencije, identifikacije, zaštite, pomoći i praćenja žrtava trgovine ljudima, sa posebnim fokusom na djecu, kao i efikasnost istraga, krivičnog gonjenja i kažnjavanja u skladu sa krivičnim zakonodavstvom. 

Usvojen je i Akcioni plan za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2019. godinu sa fokusom na realizaciji mjera za koje je predviđeno osam miliona eura sredstava EU. 

Usvojen je i izvještaj o realizaciji Šengenskog akcionog plana za 2018. godinu, a tokom rasprave je iskazano zadovoljstvo zbog visokog procenta realizacije predviđenih mjera koji iznosi 90,48 odsto. 

U ovom periodu utvrđen je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli, čijim će usvajanjem biti unaprijeđen normativni okvir i ispunjene obaveze predviđene planom. 

Uspješno je sproveden novi Zakon o strancima, koji je kvalitetno uredio ulazak i izlazak, kao i kretanje i boravak stranaca u Crnoj Gori.

Komentari

NA VRH