CRNA GORA

Još jedan izgubljen spor resora Bratić: Nezakonito smijenjena direktorica OŠ Jugoslavija

Resor Vesne Bratić je ljetos masovno smjenjivao direktore nakon što su usvojene izmjene Općeg zakona o obrazovanju i vaspitanju, navodeći da su smjene bile nužne kako bi se depolitizovao školski sistem

E. Ć. / CDM

Vesna Bratić

Foto: Agencije


Još jedna presuda donijeta je u korist smijenjenog direktora škole, a na štetu resora kojim rukovodi ministarka Vesna Bratić,  Osnovni sud u Baru ocijenio je da je direktorici Osnovne škole Jugoslavija Biljani Vukmanović u julu prošle godine nezakonito oduzeta ta rukovodeća pozicija, navodi "CDM".

Odluka da se smijeni Vukamanović donesena je, navodno, zbog toga što nije izvršavala radne zadatke, odnosno nije formirala Školski odbor. Međutim, disciplinski postupak protiv nje, kao i protiv njenih kolega nije vođen, niti joj je omogućeno da se izjasni o tim optužbama. Zato je Sud ocijenio da je pričinjena proceduralna povreda prilikom donošenja takvog rješenja.

U presudi Osnovnog suda u Baru, u koju je CDM imao uvid, ističe se da su na sjednici Nastavničkog vijeća zaposleni izabrali dva predstavnika, savjet roditelja je izabrao svog predstavnika, a Vukmanović je Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta poslala dopis kojim je tražila da taj resor imenuje svoja dva predstavnika, na koji do isteka roka nije odgovoreno.

- U međuvremenu, postojeći školski odbor vršio je svoju funkciju, te je isti sazvan i na njemu je donesen Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, usvojene su izmjene i dopune Statuta u skladu sa novim Zakonom i sve uredno poslato na saglasnost Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, na šta Ministarstvo nije odgovorilo i školski odbor nije mogao da se konstituiše zato što Ministarstvo nije imenovalo svoja dva predstavnika - navodi se u presudi.

Učinjena šteta državi

Iskaz Vukmanović je, navodi sudija, potkrijepljen dokumentacijom koju je dostavila i u koju je Sud izvršio uvid.

 Prema tome, na osnovu izvedenih dokaza je je utvrđeno da je tužilja preduzela sve radnje za konstituisanje Školskog odbora, te da isti nije formiran upravo krivicom prvotužene, a ista u toku postupka Sudu nije pružila dokaze da je preduzela bilo koju radnju u tom pravcu - ističe se u presudi, prenosi CDM.

Također, navode, povreda koja je učinjena prilikom donošenja rješenja je u tome što tužilji-Vukmanović, nije data mogućnost da se izjasni o navodnom neizvršavanju radnih zadataka, niti je vođen postupak radi provjere da li izvršava radne zadatke.

- Shodno svemu navedenom, sud smatra da rješenje Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore br. 04-601/21-5883/1 od 12.07.2021. godine je nezakonito jer u rješenju nije tačno i jasno navedeno koje to radne zadatke tužilja nije izvršila, odnosno koju povredu radne obaveze je izvršila, zato što navođenje kao razloga za razrešenje da tužilja nije obavijestila resornog ministra o imenovanju novog školskog odbora, nema nikakvo utemeljenje u zakonu, odnosno ne predstavlja razlog za razrešenje - navodi se u presudi u koju je CDM imao uvid.

Vukmanović je za CDM rekla kako je sada već nesporno da će sve prvostepene presude ići u istom pravcu poništenja Rješenja o razrješenju bivših direktora vaspitno-obrazovnih ustanova, kao nezakonitim. Navodi da su sva donesena u jednom danu, 12. jula 2021. godine, istovjetna su, sa tipskim, paušaljnim obrazloženjem, bez prethodno utvrđenih činjenica i dokaza.

- Ono što je sporno je da, za sad, nema nagovještaja da će onaj ko je odgovoran za desetine nezakonitih razrješenje snositi odgovornost za učinjeno na štetu države, ali i razriješenih direktora. Ne postoji ta materijalna nadoknada koja može da nadomjesti urušavanje profesionalnog kredibiliteta bivših rukovodilaca vaspitno-obrazovnih ustanova, kao ni posljedice hajke koja je uslijedila nakon njihove smjene - kazala je Vukmanović.

Partijska knjižica (ni)je uslov za funkciju

Ona je podsjetila kako Ustav Crne Gore garantuje i štiti prava i slobode, ali da smijenjeni direktori nisu imali pravo da se izjasne o navodima za razrješenje. Također, istakla je da novac, koji se pominje u vidu razlike materijalne nadoknade nakon razrješenja, ne može da nadomjesti ono kroz šta su prošli.

Navodi da se u iščekivanju pravosnažnosti presuda, otvaraju se pitanja na koja neko u najkraćem vremenskom roku treba da odgovori.

- Prvo, i najvažnije je: zašto je Zakon selektivno primjenjivan? Poznato je da nekolicina direktora škola nije razriješena. Postoje dokazi da ni u tim školama nisu u Zakonom propisanom roku formirani Školski odbori. Koja je to, onda, zakonska odredba ove rukovodioce abolirala razrješenja, ako su načinili istu, navodnu povredu radne obaveze kao i mi, koji smo razriješeni - pita Vukakmanović te se pita da li su novopostavljeni vršioci dužnosti i direktori škola zakonito imenovani, te da li postojeći Školski odbori imaju zakonski legitimitet za funkcionisanje i donošenje odluka, obzirom na to da nijedan nije formiran u Zakonom propisanom roku.

Podsjećamo, resor Vesne Bratić je ljetos masovno smjenjivao direktore nakon što su usvojene izmjene Općeg zakona o obrazovanju i vaspitanju, navodeći da su smjene bile nužne kako bi se depolitizovao školski sistem. Ubjeđivala je javnost da više neće biti potrebna partijska knjižica kao uslov da neko bude na direktorskoj funkciji.

Iako i dalje tvrdi da je sprovedena depolitizacija obrazovnog sistema, pojedini poslanici opozicije su u Skupštini javnosti predočili drugačije dokaze – da su nova direktorska mjesta podijeljena po dubini, između partija. Objelodanili su tabelu gdje je sve to uređeno po Dontovoj formuli, piše CDM.

NA VRH

Podijeli članak na