Usvojena odluka o grbu i zastavi bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskoj

Fena
29.01.2018 18:15

Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina Republike Hrvatske osigurano je ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina, a kojim se između ostalog jamči i slobodna uporaba svojih znamenja i simbola.

Koordinacija županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, sukladno odredbama članka 33. stavak 5. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, na sjednici 21. listopada 2017. donijela je Odluku o grbu i zastavi bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba saopćilo je da je Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske na sjednici 25. januara ove godine, jednoglasno dao suglasnost na Odluku o grbu i zastavi bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

- Usvajanjem navedene odluke bošnjačka nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj, uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike Hrvatske, može isticati prihvaćeni grb i zastavu sukladno propisima službene uporabe i načina korištenja zastave i simbola nacionalnih manjina - navodi se.

Zastava bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj je bijele boje pravokutnog oblika s grbom bošnjačke nacionalne manjine u sredini.

Grbom i zastavom bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj predstavlja se bošnjačka nacionalna manjina u Hrvatskoj i izražava pripadnost bošnjačkom narodu, stoji, između ostalog, u obrazloženju Odluke.

Grb bošnjačke nacionalne manjine upotrebljava se: na pečatu vijeća, udruga, kulturno-umjetničkih društava i drugih asocijacija bošnjačke nacionalne manjine u skladu s propisima Republike Hrvatske; u službenim natpisima vijeća, udruga, kulturno-umjetničkih društava i drugih asocijacija bošnjačke nacionalne manjine, u skladu s propisima Republike Hrvatske; u službenim i svečanim prostorima vijeća, udruga, kulturno-umjetničkih društava i drugih asocijacija bošnjačke nacionalne manjine te na zgradama u kojima se navedene prostorije nalaze u skladu s propisima Republike Hrvatske; na službenim aktima i sličnim aktima kojima se služe vijeća, udruge, kulturno-umjetnička društva i druge asocijacija bošnjačke nacionalne manjine u skladu s propisima Republike Hrvatske; na diplomama i priznanjima koja dodjeljuju vijeća, udruge, kulturno-umjetnička društva i druge asocijacija bošnjačke nacionalne manjine u skladu s propisima Republike Hrvatske i u drugim prilikama sukladno propisima Republike Hrvatske, stoji u Odluci.

NA VRH