VIJEĆE EVROPE GRECO je 2015. godine dostavio Srbiji 13 preporuka

Srbija nije primijenila nijednu od preporuka za sprečavanje korupcije

Blic.rs
15.03.2018 17:58

Foto: Blic.rs

Srbija nije primijenila nijednu od 13 preporuka koje joj je Komisija Grupe država za borbu protiv korupcije (GRECO) dostavila u julu 2015, navodi se u danas objavljenom izveštaju o primijeni preporuka.

Kako je saopćeno iz Vijeća Evrope, GRECO je konkretno preporučio mjere neophodne kako bi se unaprijedila transparentnost parlamentarnih procesa, uključujući i osiguranje adekvatnog vremenskog okvira za podnošenje amandmana i korištenje hitnih procedura kao izuzetak, a ne kao pravilo.

Pritom je posebno istaknuta potreba za uvođenjem propisa o transparentnosti ugovora između parlamentaraca i lobista i ostalih trećih lica, a s obzirom na veliku opasnost od štetnih uticaja. 

Postignut je samo ograničen napredak kada je riječ o transparentnosti djelovanja Narodne skuptšine, navodi GRECO u današnjem izvještaju o primijeni preporuka.

Odlučnije postupanje i usvajanje kodeksa ponašanja

S tim u vezi potrebno je odlučnije postupanje, kao i usvajanje kodeksa ponašanja i uvođenje pravila za članove parlamenta koja bi se odnosila na interakciju s lobistima i ostalim trećim licima.

Preporuke iz 2015. odnosile su se, između ostalog, na jačanje nezavisnosti i uloge Visokog vijeća sudstva i Državnog vijeća tužilaca; izmjene procedura za postavljanje i unaprjeđivanje sudija, predsjednika suda i tužilaca, prije svega posredstvom izuzimanja Nacionalne skupštine iz te procedure i imenovanja na osnovu vrijednovanja rezultata; kao i kontinuiranu reformu sistema vrijednovanja rezultata sudija i tužilaca.

Sudije i ustavne reforme 

Što se tiče sudija, izvještaj GRECO-a pozdravlja mjere poduzete za dalji razvoj uloge Visokog vijeća sudstva, poboljšanje objektivnosti i transparentnosti procedura postavljanja i unaprjeđenja sudija, kao i obučavanje sudija o etičkim pitanjima.

Osim neophodne ustavne reforme radi promjene sastava Visokog vijeća sudstva i izuzimanja Narodne skupštine iz procesa postavljanja sudija, GRECO očekuje i da se preispita sistem vrijednovanja učinka sudija.

Jačanje uloge Državnog vijeća tužilaca

Slična situacija je i sa tužiocima. Poduzeti su određeni koraci za jačanje uloge Državnog vijeća tužilaca, provjeru sistema vrijednovanja učinka tužilaca i njihovo obučavanje o etičkim pitanjima. 

Dalji napredak zavisi od predstojeće ustavne reforme. GRECO ponavlja zahtjev srpskim vlastima da razmotre kriterije za postavljanje i unaprjeđenje tužilaca.

Imajući u vidu gore navedeno, GRECO zaključuje da je, sve u svemu, nivo implementacije preporuka veoma nizak i "u cjelini nezadovoljavajući". GRECO zbog toga traži od šefa srpske delegacije da što prije, a najkasnije do 31. oktobra 2018, dostavi izvještaj o provođenju do sada neprimijenjenih preporuka.
NA VRH