NAJBOLJI ODNOSI Najstariji građani najviše podržavaju članstvo Srbije u EU

Građani Srbije trojku dali Crnogorcima, peticu Bosancima i Mađarima

Autor: CdM
09.05.2018 18:23
A
A
A

Većina građana Srbije smatra da sa BiH i Mađarskom imaju najbolje odnose, a s Hrvatskom i Albanijom najlošije. Crna Gora je na trećem mjestu, i kao država s kojom Srbija ima najbolje i najlošije odnose. To je pokazalo istraživanje javnog mnijenja o stavovima građana o EU, koje su proveli Institut za evropske poslove i "Ninamedija", na reprezentativnom uzorku od 1.201 osobi. Istraživanje je obavljeno u periodu od 21. do 24. marta ove godine.

Građani Srbije, na skali od jedan do pet, odnosima Srbije i EU dali su ocjenu 2,78. Ako bi glasali za ulazak Srbije u EU - potvrdno bi se izjasnilo 49,5 posto.

Isto istraživanje pokazalo je i da građani Srbije Hrvatsku smatraju najvećim neprijateljem u EU, dok su Njemačku označili kao najvećeg prijatelja. Osim toga, mladi su i dalje znatno skeptičniji od starijih u pogledu EU integracija.

Kako se navodi u saopćenju, građani Srbije su na skali od jedan do pet, odnose između Srbije i Evropske unije ocijenili sa 2,78, a najveći broj ispitanika dao je ocjenu dobar (3), dok je najmanji broj građana dao odličnu ocjenu (5).

Više od polovine građana podržava u načelu članstvo Srbije u EU, a nešto manje od polovine, 49,5 posto, zaista bi i glasalo za ulazak Srbije u EU. Također, 62 posto građana smatra da Srbija ima korist od saradnje s EU, najmlađi građani u najvećoj mjeri smatraju da Srbija ima koristi od saradnje s EU, ali oni i najmanje podržavaju konkretno članstvo Srbije zemlje u EU.

S druge strane, najstariji građani najviše podržavaju članstvo Srbije u EU, njih dvije trećine, a članstvo najmanje podržavaju najmlađi građani, tek nešto više od polovine.

Razlika u podržavanju članstva Srbije u EU između mladih i starijih građana iznosi 13 posto.

Ulazak Srbije u EU više podržavaju Beograđani i Vojvođani, a manje stanovnici uže Srbije, a žene više podržavaju ulazak u EU od muškaraca.

Kada se radi o državama članicama u EU, građani smatraju da su Srbiji najveći prijatelji u EU, Njemačka, Grčka, Španija i Austrija, a najveći neprijatelji Hrvatska, Velika Britanija, opet Njemačka i Francuska.

Više o:

Srbija