ANTIKORUPCIJSKI TIM Ministar unutrašnjih poslova pozvan da podnese ostavku

Dveri: Nebojša Stefanović ne samo da nema doktorat, već nema završen ni fakultet

I.K./Avaz.ba
23.06.2019 21:18

Nebojša Stefanović

Foto: Arhiv

Antikorupcijski tim Srpskog pokreta Dveri došao je do ekskluzivnih podataka koji se tiču obrazovanja aktuelnog ministra policije Nebojša Stefanović: Nebojša Stefanović ne samo da nema doktorat, već nema završen ni fakultet. Dr Nebojša Stefanović ima završenu samo srednju školu!

U Izvještaju o ocjeni doktorske disertacije iz juna 2014. Komisije za doktorate Megatrenda navedeno je da je imenovani završio osnovne akademske studije na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu, što je neistina. Čak i ako postoji diploma ove visokoškolske ustanove, ona je čist falsifikat - ističu iz Dveri. 

Nebojša Stefanović je dobio Rješenje o nostrifikaciji Diplome o završenom visokom obrazovanju na "Megatrend International Expert Consortium Limited", kojom se ta diploma izjednačava sa diplomom Fakulteta za poslovne studije. Predmetno rješenje donijeto je dana 17. 02. 2005. godine, zavedeno pod brojem 742/05. U bazi svih studenata Megatrenda utvrđeno je da imenovani nije položio nijedan ispit, te da mu je izdata diploma čist falsifikat. 

Un astavku pročitajte i ko je sve povezan i nagrađen kada je SNS došao na vlast zbog toga što je Nebojša Stefanović stigao do doktorskog zvanja:

U predmetnom dosijeu nalazi se ovaj original Rješenja o nostrifikaciji br. 742/05 od 17. 02. 2005. godine, kao osnov za prijavu magistarske teze. Imenovani je podnio zahtjev za prijavu magistarske teze, odbranio magistarski rad i podnio molbu za odbranu doktorske disertacije.

- Rješenje o nostrifikaciji potpisao je Mirko Kulić, tadašnji dekan Fakulteta za poslovne studije, čiji je sin Marko Kulić, sadašnji gradski sekretar za opće poslove. Komisiju za ocjenu podobnosti teme magistarske teze i kandidata činili su Ana Langović Milićević, državni sekretar Ministarstva prosvjete i Tatjana Cvetkovski, njena kuma, koja je član Nacionalnog tijela za akreditaciju i provjeru kvaliteta u visokom obrazovanju, dok istovremeno radi kao profesor na Megatrendu - otkrivaju Dveri.

S tim u vezi ovaj pokret pozvao je ministra Stefanovića da – ukoliko su njihovi navodi tačni – odmah podnese ostavku. 

Komentari

NA VRH