Bez saglasnosti porodice, niko ne smije koristiti Oliverovo ime za organiziranje koncerata

PJEVAČ Odlučili zaštititi njegovu ostavštinu

Bez saglasnosti porodice, niko ne smije koristiti Oliverovo ime za organiziranje koncerata Prisiljeni pokrenuti sudske postupke

Porodica pokojnog Olivera Dragojevića odlučila je zaštititi njegovu ostavštinu i bez njihove saglasnosti niko ne smije koristiti njegovo ime u svrhu promocija, marketinga, koncerata ili sličnih događanja. 

Na službenoj Facebook stranici pokojnog pjevača objavili su ovu informaciju i upozorili da će u slučaju neovlaštenog korištenja ličnih podataka i muzičkog i ostalog stvaralaštva Olivera Dragojevića biti prisiljeni pokrenuti odgovarajuće sudske postupke. Objavu porodice Dragojević prenosimo u cijelosti: 

Poštovani, 

Obitelj pok. gospodina Olivera Dragojevića ovim se obraća javnosti, kao i svima koji u njegovu čast žele organizirati bilo kakva događanja ili njegovo ime i muzičko stvaralaštvo koristiti za svoje, ili potrebe svojih firmi. Ovime želimo skrenuti pozornost na to da se na temelju Zakona o zaštiti ličnih podataka, a posebno na temelju Uredbe Europske Unije br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, svako neovlašteno korištenje i obrada ličnih podataka smatra protupravnim. Primijećeno je da postoje tendencije korištenja imena pok. gospodina Olivera Dragojevića u razne komercijalne svrhe, u kontekstu koji citirani Zakon i Uredba EU smatra protupravnim. U vidu odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka, a podredno i odredbi Zakona o obaveznim odnosima, ljubazno Vas molimo da lične podatke gospodina Olivera Dragojevića, posebno uključujući njegovo lično ime, ne koristite u svrhu promocije, marketinga, koncerata, priredbi i ostalih sličnih događaja bez prethodnog pisanog odobrenja njegove porodice, budući da umjetnička vrijednost njegovog imena predstavlja kako ličnu vrednotu za njegovu porodicu tako i neizostavni dio cjelokupne hrvatske muzičke baštine. Kako bismo očuvali uspomenu na osobu kakva je gospodin Oliver Dragojević bio, smatramo nužnim sudjelovati u svakom takvom djelu te uvjetovati korištenje i eventualnu daljnju obradu njegovih ličnih podataka, stvaralaštva i svih konotacija i simbola koji se uz istu vežu našim prethodnim pisanim pristankom. Za sva daljnja postupanja i protokol u vezi s navedenim potrebnim ovlaštenjima molimo Vas da se obratite gosp. Nenadu Drobnjaku putem email adrese: [email protected] U slučaju neovlaštenog korištenja ličnih podataka i muzičkog i ostalog stvaralaštva gospodina Olivera Dragojevića, a posebice u svrhu stjecanja materijalne koristi, temeljem odredbi Zakona o obaveznim odnosima te ostalih primjenjivih propisa, bit ćemo prisiljeni putem našeg advokatskog tima pokrenuti odgovarajuće sudske i ostale postupke radi zaštite prava ličnosti i naknade štete bez ikakve prethodne obavijesti ili upozorenja. U nadi da ćete postupiti u skladu s našom molbom ostajemo s poštovanjem.

Porodica Dragojević

Preuzmite aplikacije Dnevnog avaza za Android i iOS.

Povezano
NA VRH