Odbačen veto Kluba Bošnjaka na izbor članova Regulatorne komisije za energetiku RS

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu RS

Fena
25.11.2015 13:59

Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske (RS) o izboru članova u Regulatornu komisiju za energetiku RS, od 23. septembra ove godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, odlučilo je danas Vijeće za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu RS.

Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS podnio je ovome vijeću zahtjev za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa navedenom odlukom.

Podnosilac je u predmetnom zahtjevu istakao da se povreda vitalnog interesa bošnjačkog naroda očituje u tome što osporenom odlukom ni jedan pripadnik bošnjačke nacionalnosti nije izabran u Regulatornu komisiju za energetiku Republike Srpske.

Time je, navodi se u zahtjevu, prekršena ustavna norma prema kojoj konstitutivni narodi, Ostali i građani, ravnopravno i bez diskriminacije učestvuju u vršenju vlasti u RS, kao i norma koja određuje da se ustavno uređenje RS temelji, između ostalog, i na obezbjeđivanju nacionalnih ravnopravnosti i zaštiti vitalnih interesa konstitutivnih naroda.

Klub Bošnjaka smatra, također, da se osporenom odlukom krši dio drugog poglavlja Ustava koji se odnosi na ljudska prava i slobode i zabranu diskiminacije po bilo kojem osnovu.

Polazeći od odredaba Ustava RS, uzimajući u obzir navode Kluba delegata bošnjačkog naroda i Narodne skupštine, Vijeće je na današnjoj sjednici u Banjoj Luci odlučilo da osporenom odlukom nisu povrijeđena prava iz okvira zaštite vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda.

Vijeće je, naime, ocijenilo da se poimenično navođenje osoba koje su izabrani u Regulatornu komisiju za energetiku RS ne može smatrati povredom prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti, jer Regulatorna komisija za energetiku nema obilježja zakonodavnog organa vlasti, nije organ izvršne vlasti jer ni organizaciono ni funkcionalno nije podređena Vladi, niti je, očigledno, pravosudni organ vlasti.

Stoga je Vijeće u vezi s tim navelo da se, u smislu relevantnih odredaba Zakona o energetici, radi o pravnom subjektu sa statusom neprofitne organizacije, koja je funkcionalno nezavisna od republičkih organa, energetskih subjekata i korisnika njihovih proizvoda i usluga, kao i svih drugih pravnih i fizičkih osoba.

Zato, smatra Vijeće Ustavnog suda RS, u konkretnom slučaju nije nužna primjena načela obavezne proporcionalne zastupljenosti budući da se ona, prema Ustavu, odnosi na javne institucije, odnosno ministarstva u Vladi RS, općinske organe vlasti i sudove u RS.

Pored toga, Vijeće je konstatovalo da se niti Zakonom o energetici ne zahtijeva poštovanje principa ravnomjerne zastupljenosti konstitutivnih naroda, Ostalih i građana u sastavu Regulatorne komisije za energetiku RS.

NA VRH