ZENICA Premijer ZDK i ministar za boračka pitanja razgovarali s predstavnicima Organizacije porodica šehida i poginulih boraca

Traže dosljednu primjenu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

D. Pa.
15.03.2016 12:56

Premijer Zeničko-dobojskog kantona  Miralem Galijašević i  Fahrudin Čolaković, ministar za boračka pitanja danas su primili predstavnike Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Zeničko-dobojskog kantona. Prilikom posjete, razgovarali su o implementaciji Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i o drugim pitanjima koja su bitna za rad ove organizacije i projektima koje Organizacija planira realizovati u narednom periodu.

Predstavnici Organizacije porodica šehida i poginulih boraca su svoje domaćine informisali o problemima sa kojima se svakodnevno susreću njihova djeca. Naglasili su da je 1.275 djece iz ove populacije nezaposleno od kojih  je 178 ukupno završilo fakultetsko obrazovanje, što je 25% od ukupnog broja nezaposlenih.

Članovi ove organizacije naglasili su da traže dosljednu primjenu odredaba Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, odnosno prioritet za svoju djecu pod jednakim uvjetima u provođenju konkursnih procedura.

NA VRH