TEMATSKA SJEDNICA Dom naroda Federalnog parlamenta sutra o zdravstvu u FBiH

Zasjedanje u Sarajevu

Fena
29.06.2016 12:06

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sutra će održati tematsku sjednicu ''Informacija o stanju u zdravstvenom sektoru u FBiH s prijedlogom mjera''.

Federalna vlada prihvatila je informaciju o stanju u zdravstvu u FBiH na sjednici polovinom juna, te je proslijedila Domu naroda PFBiH, kao temelj za održavanje tematske sjednice.

Cilj informacije je upoznavanje članova Vlade o problematici finansiranja sektora zdravstva, a posebno kliničkih centara u Federaciji BiH i potrebi saniranja utvrđenih gubitaka.

Programom rada Vlade FBiH od 2015. do 2018. godine, u dijelu koji se odnosi na zdravstvo, predviđene su kontinuirane aktivnosti na konsolidaciji sektora zdravstva i njegovom financijskom, organizacijskom i strateškom prestrukturiranju. Osim toga, ove aktivnosti su usuglašene i s Reformskom agendom BiH za isto razdoblje.

Predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda PFBiH Osman Ćatić je kazao da je rukovodstvo tog doma u proteklom periodu posjetilo kliničke centre u Sarajevu, Mostaru i Tuzli, u sklopu priprema za tematsku sjednicu, a radi sticanja uvida u stanje u tim univerzitetskim centrima.

NA VRH