Uskoro širenje kapaciteta KPZ-a Zenica

Vlada Federacije dala saglasnost

Piše: Redakcija

Federalna vlada danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, dala Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa u Zenici saglasnost za izgradnju Paviljona IX radi proširenja zatvorskih kapaciteta.

Saglasnost je potrebna radi izdavanja odobrenja za građenje, a shodno uvjetima iz rješenja o urbanističkoj saglasnosti Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona od 9.8.2016. godine. Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa u Zenici je zadužen da, po završetku radova,Vladi FBiH dostavi poseban izvještaj.

U obrazloženju ove odluke je navedeno da se preduzimaju aktivnosti na realizaciji IPA 2015 Projekata za zatvore, a za šta je Delegacija EU za BiH osigurala 1.500.000 eura za izgradnju modernog zatvorskog objekta u sklopu Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici.

NA VRH