PRILIKA ZA POSAO

Dijagnostički centar Sirius Medical raspisuje konkurs za dvije pozicije

Otvoren konkurs za radno mjesto: RADIOLOG SPECIJALISTA

KONKURS za prijem u radni odnos RADIOLOG SPECIJALISTA (m/ž) – 2 izvršioca. Dijagnostički centar Sirius Medical

Marketing

3.2.2023

U cilju jačanja svojih kapaciteta ZU SRA „Dijagnostički centar Sirius Medical“, r a s p i s u j e:

KONKURS: Za prijem u radni odnos RADIOLOG SPECIJALISTA (m/ž) – 2 izvršioca

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka doktora radiologa specijaliste definisane Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta kako slijedi:


Opšti uslovi:

- Da je državljanin BiH
- Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost
- Diploma o završenom VSS - doktor medicine
- Položen stručni ispit za zvanje Radiolog specijalista
- Posjedovanje važeće licence za samostalno obavljanje poslova izdatu od strane nadležne ljekarske komore
- Potvrda od prethodnog poslodavca da nije otpušten sa posla kao rezultat disciplinske mjere

Posebni uslovi:

- Tumačenje medicinskih slika kao što su rendgenske snimke, CT skeniranje, ultrazvuk i magnetna rezonanca i koristite ih za uspostavljanje zdravstvenih problema kod pacijenata (dijagnoze)
- Predlaganje alternativnih medicinskih tehnika snimanja, kada je to potrebno
- Sastavljanje pisanih izvještaja o rezultatima i dijagnozama
- Konsultacije s pacijentima o daljim koracima u liječenju

Potrebna dokumentacija:

- Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti i slijedeću dokumentaciju (kopija)
- Diplomu o završenom fakultetu
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu - radiolog specijalista
- Licencu za samostalno obavljanje poslova izdatu od nadležne ljekarske komore
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Uvjerenje o državljanstvu
- Uvjerenje o radnom iskustvu
- Dokazi o stručnom usavršavanju

Prijave i CV

Prijave i CV dostaviti lično, preporučenom poštom na adresu ili na email adresu:

ZU Specijalistička Radiološka ambulanta „Dijagnostički centar Sirius Medical“
Karađorđeva 6a
71 123 Istočno Novo Sarajevo
Sa naznakom „ZA KONKURS“

Email adresa: [email protected]

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.