OIEIEK

Operator za Oieiek utvrdio Nacrt Pravilnika o aukcijama i Nacrt Pravilnika o garancijama porijekla

Operator za OIEiEK će, također, u razmatranje uzeti pisane i usmene komentare zaprimljenje na javnoj raspravi

Operator za Oieiek utvrdio Nacrt Pravilnika o aukcijama i Nacrt Pravilnika o garancijama porijekla. OIEIEK

Marketing

prije 4 dana

Postupajući po obavezama proisteklim iz člana 18. stav (8), odnosno člana 29. stav (3) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/23) (Zakon), Uprava Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) je imenovala Radnu grupu za izradu Nacrta Pravilnika o aukcijama, odnosno, Nacrta Pravilnika o garancijama porijekla u sljedećem sastavu: Hajrudin Bećirović kao predsjedavajući Radne grupe, te kao članovi Radne grupe: Armin Đuliman, Almir Muhamedbegović i Saša Čolić.

Upravni odbor Operatora za OIEiEK je, na prijedlog Direktora, na svojoj 2. sjednici, održanoj 30.04.2024. godine, donio Odluku o usvajanju Nacrta Pravilnika o aukcijama, odnosno Odluku o usvajanju Nacrta Pravilnika o garacijama porijekla sa obavezom provođenja javne rasprave po istima.

Slijedom naprijed navedenog, ovim obavještavamo javnost da će se javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o aukcijama, održati u sljedećim terminima:

- 03.06.2024. godine (ponedjeljak) u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u sali Hotela Mostar (Kneza Domagoja b.b., Mostar),

- 11.06.2024. godine (utorak) u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u sali Radon Plaza Hotela (Džemala Bijedića 185, Sarajevo),

dok će se javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o garancijama porijekla održati u sljedećim terminima:

- 05.06.2024. godine (ponedjeljak) u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u sali Hotela Mostar (Kneza Domagoja b.b., Mostar), i

- 12.06.2024. godine (utorak) u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u sali Radon Plaza Hotel (Džemala Bijedića 185, Sarajevo).

Odlukom Uprave Operatora za OIEiEK za voditelja javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o aukcijama imenovan je Armin Đuliman, dok je za voditelja javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o garancijama porijekla imenovan Almir Muhamedbegović.

Zainteresovana lica tekst nacrta pravilnika mogu dobiti u sjedištu Operatora za OIEiEK ili iste preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice Operatora za OIEiEK (www.oieiek.ba).

Pisani komentari mogu se dostaviti na adresu Operatora za OIEiEK, Adema Buća 34, Mostar ili na elektronsku adresu [email protected], počevši od dana objavljivanja nacrta pravilnika na internet stranici Operatora za OIEiEK, a najkasnije do petka, 14.06.2024. godine. Operator za OIEiEK će, također, u razmatranje uzeti pisane i usmene komentare zaprimljenje na javnoj raspravi.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.