Uposlenici Općine Vareš potrošli skoro 10.000 KM za mobitele

Budžet u deficitu, ali njih se to ne tiče

M.Balta
01.08.2014 15:06

U Općini Vareš održana je 21. sjednica Općinskog vijeća. Između ostalih sedam tačaka o kojima se raspravljalo burnu reakciju vijećnika izazvala je tačka- Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Vareš za period januar – juni 2014. godine.

Podaci koji su izneseni tokom rasprave pod ovom tačkom su alarmantni za jednu općinu kakva je Vareš. Nevjerovatno je da u situaciji kada je izražen enormni pad prihoda u budžetu Općine dolazi do povećanja rashoda, pa je deficit u budžetu prvih šest mjeseci dostigao brojku od 667.575,00 KM, što je za 11 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Zabrinjavajuće, ukoliko se uzme u obzir činjenica da je plan prihoda za 2014. općine 3.327.400,00 KM, bez kreditnog zaduženja od 250.000,00 KM.
 
Trošenje novca


Zastupnica SBB-a  OV Vareš Mahira Brkić iznijela je alarmantne podatke kada je u pitanju utrošak budžetskih sredstava, obračajući se načelniku Općine Avdiji Kovačeviću.

- Povjerenje koje su vam dali građani u trošenju njihovog novca je narušeno. Zbog toga Klub SBB-a neće dozvoliti nedomaćinsko i nenamjensko trošenje budžetskih sredstava od strane izvršne vlasti, koje za posljedicu ima deficit u budžetu, kazala je Brkić.

Tokom iscrpne rasprave pod ovom tačkom doznali smo da su uposlenici Općine na račune za mobilne telefone potrošili 9.950 KM, na usluge reprezentacije 9.469 KM, te na prevoz ljudi preko 12.000 KM.

Na kraju 11 vijećnika je podržalo pomenuti Izvještaj (SDA, Hrvatska koalicija HDZ-NHI-HSP, HSS te nezavisni vijećnik Osman Ibrišimović. Protiv su bili vijećnici SBB-a, BPS-a, SDP-a i Naše stranke, te je usvojen Zaključak da se za narednu sjednicu pripremi rebalans budžeta.

Deponovanje kućnog smeća


Burnu raspravu izazvala je i tačka Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za deponovanje kućnog smeća, koja se odnosila na davanje saglasnosti za dovoz smeća iz Općine Breza na varešku deponiju za narednih šest mjeseci. Prijedlog je podržan sa 17 glasova “za” (SDA, koalicija HDZ-NHI-HSP, nezavisni vijećnik i SDP), dok je protiv glasalo sedam vijećnika iz SBB-a BPS-a, Naše stranke i HSP-a.

NA VRH