Štete od majskih poplava u Zvorniku iznose oko 22,5 miliona KM

Stradala domaćinstva, regionalni i magistralni putevi

Onasa

 

Majske poplavama na području opštine Zvornik nanijele su štetu od oko 22,5 miliona KM.
        
Šteta je registrovana u 448 domaćinstava na stambenim objektima, namještaju i pomoćnim objektima, 700 poljoprivrednih domaćinstava pretrpjelo je štete na zasijanim kulturama i poljoprivrednom zemljištu, te 45 preduzeća, preduzetničkih radnji i ustanova, oštećeni su regionalni i magistralni putevim, željeznička pruga, kao i lokalni i nekategorisani putevi.
        
Oštećeni su i elektro i telefonski vodovi, kanalizacija i vodovod, a 532 klizišta nanijela su štetu od 7.360.000 KM
        
Načelnik Odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti opštine Zvornik Milan Cvjetinović rekao je da za hitne radovi koji se moraju izvršiti kod lokalnih vodotoka treba blizu 3,6 miliona KM.
        
Za interventnu regulaciju korita rijeke Sapne u dužini od 13 kilometara potrebno je oko 800.000 KM, a prioritet je i 14 porodica kojima su klizišta uništila stambene objekte što se treba riješiti do 1. oktobra.
        
Eleborat o procjeni šteta biće dostavljen Republičkoj komisiji, što će biti osnova za konkurisanje za određene vrste pomoći

NA VRH

Podijeli članak na