U Direkciji održana prezentacija "Priručnika za identifikaciju vozila"

Prisustvovali predstavnici svih policijskih agencija iz BiH

Redakcija
10.09.2014 17:45

U sjedištu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH danas je održana prezentacija  "Priručnika za identifikaciju vozila", kojoj su prisustvovali predstavnici svih policijskih agencija iz BiH.

- Zamjenik direktora Direkcije, Mile Jurić je pozdravljajući prisutne objasnio kako je došlo do ideje za izradu ovog Priručnika, te izrazio spremnost Direkcije da preduzima ovakve aktivnosti na zahtjev policijskih agencija u BiH. S tim u vezi je istakao da je osnovna misija Direkcije da služi policijskim agencijama u BiH kroz unapređenje komunikacije, koordinacije i saradnje među njima - saopćeno je iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH.

Aktivnosti na izradi ovog Priručnika realizovali su službenici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, koji su članovi Radne grupe za implementaciju Akcionog plana Vijeća ministara za sprečavanje i suzbijanje krivičnih djela u vezi sa motornim vozilima 2012. – 2015. godine.

Štampanje Priručnika je realizovano uz finansijsku podršku IPA 2010 ''EU podrška provedbi zakona''.

Priručnik za identifikaciju vozila namijenjen je policijskim službenicima koji rade na rasvjetljavanju krivičnih djela u vezi sa motornim vozilima, kako bi im pomogao u identifikaciji vozila. U Priručniku su sistematizovana iskustva drugih zemalja, INTERPOL-a, EUROPOL-a, drugih agencija u BiH i proizvođača automobila kako bi se na što jednostavniji način izvršila identifikacija vozila i otkrilo eventualno počinjeno krivično djelo na vozilima.

Svakoj agenciji za provođenje zakona u BiH je ustupljen određeni broj primjeraka za svakodnevnu upotrebu, navodi se u saopćenju.

NA VRH