Tužilaštvo BiH podigao optužnicu protiv Novaka Mitrovića i Dragana Glogovca

Optuženi se terete da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva

Fena
11.09.2014 10:41


Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Novaka Mitrovića, rođenog 01.01.1952. godine u Prištini, nastanjenog u Brčko Distriktu BiH, državljanina BiH i Dragana Glogovca , rođenog 07.03.1959. godine u Bijeljini, gdje je i nastanjen, državljanina BiH.

Optuženi se terete da su za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH, kao pripadnici VRS, i to optuženi Novak Mitrović kao pripadnik Druge ozrenske lake pješadijske brigade VRS i Dragan Glogovac  kao pripadnik odjeljenja vojne policije “Kamenica” koje je formirano u sastavu 9. bataljona Vojne policije Operativne grupe “Doboj” 1. Krajiškog korpusa VRS, postupali protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava te Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata i Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima.

U optužnici se navodi da je optuženi Mitrović, vršeći dužnost čuvara u zatvoreničkom objektu lovački dom „Franjo Herljević“ u selu Kamenica, općina Zavidovići, zajedno sa ostalim pripadnicima Vojske Republike Srpske držao protivzakonito zatvorene civile bošnjačke nacionalnosti iz općina Zenica, Zavidovići i Žepče od kraja juna 1992. godine do kraja augusta 1992. godine.

Nadalje se navodi da su Novak Mitrović, u više navrata i Dragan Glogovac zajedno sa drugim vojnicima Vojske Republike Srpske, u objektu lovački dom „Franjo Herljević“ u selu Kamenica, općina Zavidovići, u kojoj su prostoriji bili zatvoreni ratni zarobljenici i civili, svakog dana za vrijeme trajanja njihovog zatvaranja prema zatvorenicima nečovječno postupali i namjerno nanosili tešku fizičku i psihičku bol i patnju, kako bi se isti zastrašivali i diskriminirali po nacionalnoj osnovi.

Između ostalog, optuženi se terete da su u više navrata tukli zatvorenike rukama i raznim predmetima, nanosili im povrede i lomove kostiju, prijetili im smrću, sudjelovali u mučenju, premlaćivanju, zlostavljanju i zastrašivanju zatvorenika koji su mučeni na ponižavajuće načine, tjerani da se međusobno tuku, bili izvođeni na fingirana strijeljanja, te bili podvrgnuti drugim postupcima i radnjama uz vrijeđanje njihovog ljudskog dostojanstva.

Optuženi se terete da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH, saopćilo je Tužilaštvo BiH.

NA VRH