Kantonalna kasa lakša za 150 miliona KM?!

Šta donose izmjene budžeta za 2014.

K. KEŠMER

Budžet Kantona Sarajevo, sudeći prema dokumentaciji do koje je došao “Avaz”, bit će rebalansom za najmanje 150 miliona maraka manji od planiranog, koji je iznosio nerealnih 798.500.000 KM!

Potrebne mjere

Na sjednici Vlade KS, na prijedlog ministra finansija i vršioca dužnosti premijera Muhameda Kozadre (SDA), usvojena je inicijativa za pokretanje procedure izmjena budžeta za tekuću godinu zbog, kako je navedeno, “održavanja likvidnosti Kantona”.

fax-budzet99

Faksimil dijela dokumenta

- Resorno ministarstvo poduzima sve potrebne mjere kako bi se prihodovna i rashodovana strana budžeta dovele u ravnotežu, a to podrazumijeva smanjivanje planiranih prihoda i rashoda - navodi se u dokumentu.

Rok 7 dana

Kozadra je svim budžetskim korisnicima ostavio rok od sedam dana od usvajanja ove odluke da mu dostave umanjene zahtjeve te je naglasio da se strogo pridržavaju i roka i visine ušteda.

Prema istom dokumentu, koji je Kozadra dostavio ostalim ministrima, svaki od budžetskih korisnika mora svoje rashode umanjiti za čak 4,5 posto iako ih većina ni do sada nije normalno funkcionirala zbog stalnog kašnjenja uplata Ministarstva finansija.

S ukupnim prihodima na koje Kozadra sada računa, izmijenjeni budžet iznosit će 599.551.128 KM. Na ovaj umanjeni budžet, kako je naveo, želi uračunati i kreditna zaduženja u iznosu od 130 miliona KM kako bi pokrio deficit te u dokumentu izražava nadu da će sve kredite uspjeti realizirati do kraja godine.

Osim ovog dokumenta, u kojem ministar finansija traži od svih korisnika da svoje budžete umanje, Kozadra je dostavio ministrima još jedan dokument. U njemu on Ministarstvu finansija, odnosno sebi, daje za pravo da s računa za posebnu namjenu uzima potrebna sredstva radi isplate plaća.

Nema za plaće

- Radi prevazilaženja situacije u kojoj nedostaju sredstva iz tekućeg priliva u budžet, Ministarstvo finansija može angažirati sredstva iz namjenskih računa - ističe se u dokumentu.

Namjenski računi o kojima je ovdje riječ, podrazumijevaju račun za zaštitu i spašavanje, račun za zaštitu okoliša, račun Direkcije za puteve...

Šta nije realno planirano

Kao stavke na kojima nisu realno planirani prihodi, navode se ona od koncesija, koja je umanjena za 1,2 miliona KM, od indirektnih poreza (15,2 miliona KM), od privatizacije, gdje su ostali uskraćeni za 6,5 miliona KM, kao i od naplate administrativnih i sudskih taksi, gdje su planirali 1,9 miliona KM više od realnog.

NA VRH

Podijeli članak na