Vlašić: Sastanak advokatskog tima Saveza logoraša u BiH

Reparacija i perspektiva tužbi protiv entitetskih vlasti i države BiH

E. TRAKO

Na Vlašiću u organizaciji Saveza logoraša Bosne i Hercegovine danas je održana konferencija na temu reparacija i perspektiva tužbi koje su logoraši podnijeli protiv entitetskih vlasti i države BiH.

Cilj sastanka je da se odredi kurs napredovanja predmeta, a konferenciji su prisustvali advokati iz Sarajeva, Mostara, Čapljine, Sanskog Mosta, Tuzle, Prijedora, Bratunca. U uvodnim izlaganjima iznesena su mišljenja kako da najjednostavnije ova kategorija ostvari svoja prava.

Predsjednik Saveza logoraša u BiH Jasmin Mešković kazao je da su u posljednjih nekoliko godina bivši logoraši koji su oštećeni ratnim zločinima počinjenim u BiH podnijeli tužbe protiv državnih i entitetskih vlasti kako bi osigurali naknadu štete koju su pretrpjeli u ratu.

- Tuženi zahtjevi su prvenstveno umjereni ka isplati naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih fizičkih i duševnih bolova, pretpljenog straha te neosnovanog lišavanja slobode, držanja u zarobljeništvu kao i drugih zločina - istakao Mešković.

Naglasio je da su tuženi zahtjevi naišli na brojne pravne dileme u praksi sudova dodajući da je rezultat toga neujednačena sudska praksa u Federaciji BiH i RS-u.

- Ključni problem u RS-u je što se naši predmeti odbacuju zbog zastare. Primjer za to je Okružni sud u Bijeljini, gdje sudija srpske nacionalnosti odbacuje predmete tužbi logoraša za nematerijalnu štetu zbog zastare, dok susjedna kancelarija na istom sudu, gdje je sudija bošnjačke nacionalnosti, donosi presude u našu korist - objasnio je.

Dodao je da se tužbe u Federaciji BiH provode planiranom dinamikom, ali da se susreću s manjim problemima zbog dinamike zakazivanja donošenja drugostepenih presuda.

Također je naglasio da ga ohrabruje što postoji jasno opredjeljenje advokata da proces dovedu do kraja.

- Na današnjoj konferenciji pokušali smo pronaći najbolji način za rješavanje problema tužbi koje su nužno zlo i koje su nedostatak postojanja zakona o pravima žrtava torture - kazao je Mešković.

On je istakao da je politika u BiH jača od svih međunarodnih konvencija o ljudskim pravima.

- Vrlo je bitno lobiranje za donošenje zakona o pravima žrtava torture u smislu da predstavnici entitetskih ministarstva pravde predlože najbolje zakonsko rješenje kad su u pitanju tužbe logoraša - kazao je

Prema njegovim riječima danas je bilo govora i o formiranju fonda za reparaciju i obeštećenje žrtava ili formiranje fonda koji bi služio za isplaćivanje troškova za advokate koji rade na tužbama.

- Sasvim je izvjesno da se problem reparacije i naknade za logoraše u BiH ne može riješiti bez učešća državne i entitetske vlasti i zbog toga je nužno obaviti razgovore s Predsjedništvom BiH, Vijećem ministara BiH, premijerima entitetskih vlada i predsjednicima RS-a i Federacije BiH te na taj način iznaći rješenja ovih problema - istakao je jedan od advokata Saveza logoraša u BiH Damir Alagić.

Dodao je da se treba obraditi organizacijama koje su do sada imale iskustva dobivanja reparacija i naknada misleći pri tom na udruženja logoraša iz Drugog svjetskog rata koja uspijevaju nakon 50 godina riješiti ovaj problem.

- Nadam se da rješenje našeg problema neće trajati toliko dugo, ali sagledavajući situaciju kakva jeste, odnosno uređenost države i sudsku praksu u BiH, izvjesno je da će ovo biti dugotrajan i bolan proces - kazao je Alagić.

Također je naglasio da svako ko je obećavao brzu naplatu nematerijalne štete, nije govorio istinu te da je doveo logoraše u veliku zabludu.

NA VRH

Podijeli članak na