Matične knjige rođenih ubuduće prema mjestu prebivališta majke djeteta

Izmjene i dopune Zakona o matičnim knjigama FBiH

Fena

Prema usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine, matične knjige rođenih će ubuduće voditi općina prema mjestu prebivališta majke djeteta, a matične knjige umrlih će voditi općina u kojoj je bilo posljednje prijavljeno prebivalište umrle osobe. 

Pomoćnica načelnika za opću upravu Općine Centar Jasna Beba je kazala da će se u narednom periodu pokazati rezultati izmjena i dopuna Zakona. 

- Ranije su na snazi bile zakonske odredbe da se činjenica rođenja i smrti upisuje u mjestu gdje se to i desilo. Na području općine Centar upisivala su se sva novorođenčad, jer se u ovoj lokalnoj zajednici nalaze dva porodilišta - kazala je Beba. 

Dodala je da nakon izmjena i dopuna Zakona o matičnim knjigama, za Općinu Centar nema nikakvih promjena osim da će doći do rasterećenja uposlenika Matičnog ureda. 

- U zadnje vrijeme smo imali između 100 i 120 prijava beba sedmično, a sada će to biti najmanje 50 posto manje prijava. Broj upisa će zavisiti od nataliteta u određenoj općini, tako da je pretpostavka da će općine sa većim brojem stanovnika imati više upisa – kazala je Beba. 

Po njenim riječima, pitanje je kako su se ostale općine pripremile za ovaj posao, jer to podrazumijeva i obuku ljudi na poslovima koje do sada nisu radili, povećanje kadra, odnosno broja matičara i slično. 

- Mi poštujemo zakon i reagirali smo na vrijeme. Uspostavili smo saradnju s općinama i prve sedmice kada je zakon stupio na snagu sve prijave iz porodilišta su išle preko nas. 

Uzeli smo ih, razvrstali i zvali druge općine. Htjeli smo da pomognemo i učinimo uslugu - naglasila je Beba. 

Dodala je da u Općini Centar neće biti značajnijih promjena kad je riječ o upisu činjenice smrti. 

Ono što se, kako je dodala Beba, pokazalo kao nedovoljna aktivnost donositelja zakona jeste što građani nisu dovoljno obaviješteni. 

- Nije dovoljno da se donese zakon i stupi na snagu, a da tek onda građani saznaju za to. U samoj fazi priprema za donošenje zakona potrebna je daleko bolja informiranost građana kako bi zajedno s onima koji rade na tim poslovima mogli spremno dočekati i provoditi taj zakon – kazala je Beba. 

Navela je da vrlo često nedovoljna informiranost stvara probleme onima koji trebaju da postupaju u skladu sa tim zakonom i izaziva određeno nezadovoljstvo kod građana, saopćeno je iz sarajevske Općine Centar. 

NA VRH

Podijeli članak na