Počinje čišćenje korita Osanice i izgradnja nasipa

Pred početak intenzivnijih padavina

Al. B.
19.11.2014 13:49

S ciljem sprječavanja većih šteta na stambenim objektima i putnoj komunikaciji, zbog eventualnog izlijevanja rijeke Osanice, u naselju Jezero kod Goražda u toku su pripreme za pročišćavanje korita rijeke i izgradnju vještačkog nasipa. Ove aktivnosti odvijaju se na prijedlog Komisije za procjenu štete i Štaba CZ Općine Goražde.

- Na području Mjesne zajednice Ilovača imamo nekoliko kritičnih mjesta kada je u pitanju izlijevanje rijeke Osanice. Plan Štaba Civilne zaštite je da rješavamo probleme po prioritetima. U naselju Jezero se zaista vidi da je zbog velikih padavina dolazilo do izlijevanje rijeke Osanice, koja je stvorila velike probleme i dovodila i do prekida puta prema Brzači i Orahovicama. Moramo interventno djelovati sa mašinama kako bi vratili rijeku u prvobitno korito. Očekujemo i nove padavine i ukoliko ne rješimo ovaj problem imali bi mnogo veće štete – kazao je načelnik Općine Goražde Muhamed Ramović, tokom posjete Jezeru.

Planirane aktivnosti trebale bi biti završene u narednih desetak dana, a prema riječima mještana, čišćenje korita i izgradnja nasipa prije dolaska zime i intenzivnijih padavina spriječit će štete na njihovim kućama i imanjima.

 

 

NA VRH