Vilić: Aktivnosti na poboljšanju saradnje između policijskih tijela u BiH i u inostranstvu

Članovi Odbora Parlmentarne skupštine BiH posjetili Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH

Redakcija
19.11.2014 19:12

Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH danas su posjetili članovi Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednik Žiko Krunić, članovi Ilma Mehić Jusufbašić i Nikola Džambas, te Ivana Lovrić sekretar.

Tokom posjete održali su sastanak sa direktorom Direkcije Mirsadom Vilićem i njegovim zamjenikom Milom Jurićem. Ova posjeta je dio provedbe planskih aktivnosti Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Direktor Direkcije je upoznao članove Nezavinsog odbora o stanju i razvoju Direkcije od preuzimanja dužnosti novog rukovodstva. Posebno je naglasio djelovanje u cilju povećanja kapaciteta, kroz kontinuirane obuke i opremanje.

Takođe je istakao niz aktivnosti usmjerene na poboljšanje i razvoj komunikacije, koordinacije i saradnje između policijskih tijela kako na nivou Bosne i Hercegovine, tako i na međunarodnom planu u skladu sa zakonskim nadležnostima.

Tokom razgovora, naglasio je i važnost ''Sporazuma o uzajamnom pružanju pomoći i operativnoj saradnji agencija za provođenje zakona'', kao preduslov za bolju saradnju i komunikaciju policijskih tijela u slučajevima ugrožavanja štićenih osoba i objekata za vrijeme narušavanja javnog reda i mira u većem obimu.

Predsjednik Žiko Krunić se zahvalio na predočenim informacijama o razvoju Direkcije i istakao zadovoljstvo o postignutom napretku. Također, u ime Nezavisnog odbora izrazio je spremnost da podrži ulogu Direkcije u policijskom sistemu u BiH u okviru njene nadležnosti i okviru nadležnosti Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

NA VRH