Direkcija važan subjekat za sigurnost BiH

Prvi zamjenik visokog predstavnika David M. Robinson posjetio DKPT

S. D.
18.12.2014 17:11

Prvi zamjenik visokog predstavnika David M. Robinson razgovarao je danas sa direktorom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) BiH, Mirsadom Vilićem i njegovim zamjenicima Urošom Penom i Milom Jurićem.

Direktor Vilić je upoznao gosta sa organizacionom strukturom i zakonskim nadležnostima Direkcije, naglašavajući da je Direkcija rezultat reforme policije u Bosni i Hercegovini, te da je postala i jeste podrška ostalim policijskim agencijama u BiH.

Ukratko je prezentirao rezultate ostvarene tokom protekle godine, a koje se između ostalog odnose na međunarodnu operativnu policijsku saradnju, zaštitu VIP osoba i objekata i stranih delegacija, kao i opremanje i obučavanje službenika Direkcije.

Nadalje, istaknuti su i budući prioriteti u radu Direkcije, kao što su rješavanje trajnog smještaja Direkcije, aktivnosti usmjerene ka potpisivanju Sporazuma o operativnoj saradnji sa EUROPOL-om, kao i pridruživanju Direkcije kao korisnika Sistemu za elektronsku razmjenu podataka iz evidencija policijskih tijela i tužilaštava BiH.

 Kako je saopćeno iz Direkcije ambasador Robinson je pokazao veliko zanimanje za aktivnosti Direkcije, koje su u okviru njene nadležnosti, kao i za postavljene ciljeve i njihovo rješavanje u budućnosti.

- Funkcija koordinacije i saradnje je od suštinskog značaja za sigurnost Bosne i Hercegovine i regiona -  rekao je Robinson dodajući da je Direkcija, kao jedna od agencija na državnom nivou, važan subjekat u okviru sigurnosnog sektora BiH. Također, pohvalio je rad policijskih službenika te zahvalio na izuzetno profesionalnom odnosu.

Po završetku posjete, ambasador Robinson je posjetio Situacioni centar, koji je opremljen najsavremenijim tehničkim sredstvima , a koji će u slučaju krizne ili vanredne situacije omogućiti brzu i blagovremenu reakciju.

 

 

 

NA VRH