Agić: Narednih godina moglo bi nedostajati novca za liječenje u inozemstvu

Zahtjeva sve više, formirane liste čekanja

Fena
02.01.2015 14:10

Aktivnosti, definirane Programom rada, Federalni fond solidarnosti u protekloj godini ponajviše je usmjerio na provođenje Programa zdravstvene zaštite, odnosno osiguranje sredstava za financiranje zdravstvenih usluga ugovorenih za ovu godinu, kao i nabavku lijekova i medicinskih materijala koji se financiraju sredstvima tog fonda. Direktorica Zavoda Novka Agić  kaže da sredstva iz budžeta Federacije BiH za tu namjenu nisu ostvarivana u iznosu i po dinamici koja je planirana za 2014. i pored, kako je kazala, činjenice da se iz budžeta izdvaja znatno manji iznos od onog koji je Zakonom propisan (oko 30 posto).

- Zbog nedostatka sredstava kao poseban problem se mora istaći da svi pacijenti kojima se indicira korištenje zdravstvene usluge ili upotreba lijeka nisu mogli blagovremeno biti uključeni u terapijski tretman, zbog čega su formirane liste čekanja - kazala je Agić. Precizira da je najveći broj pacijenata na listama čekanja evidentiran za pružanje usluga iz kardiologije i kardiohirurgije te korištenje lijekova - citostatika s posebnim režimom propisivanja, koji su veoma skupi.

Po riječima direktorice Agić potrebe za izmještanjem pacijenata na liječenje u inozemstvo su velike, a oboljenja zbog kojih se izmještaju na liječenje u inozemstvo definirana Pravilnikom o načinu i postupku upućivanja na liječenje u inozemstvo. Prema tom dokumentu na liječenje u inozemstvo, uz financijsku podršku Fonda, mogu biti izmještena djeca s urođenim srčanim manama koje se mogu liječiti operativnim putem, oboljenjima iz oblasti dječije onkologije, neurohirurška oboljenja djece i odraslih koja se mogu uspješno liječiti neurohirurškom operacijom gama nožem, embolizacija, stentiranje i koilovanje krvnih sudova.

Pravilnikom o načinu i postupku upućivanja na liječenje u inozemstvo omogućeno je i liječenje tumora oka kod djece i odraslih; ekstenzivne opekotine više od 60 posto površine; oboljenja jetre, bubrega, pankreasa, srca, rožnice kod djece i odraslih koja se mogu uspješno liječiti transplantacijom; oboljenja kod odraslih koja zahtijeva transplantaciju koštane srži; elektrofiziološka ispitivanja kompleksnih aritmija s eventualnom radiofrekventnom ablacijom; oboljenja kod djece izuzetno rijetkih patologija, odnosno oboljenja s niskom incidencom (jedan na milion stanovnika), ukoliko se radi o jedinom oboljenju, odnosno ukoliko bi liječenje u inozemstvu dovelo do potpunog izlječenja.

Direktorica Agić kaže da su u toku 2014. godine na liječenje u inozemstvo upućena 163 pacijenta. Od toga ih je 39 bilo za operaciju gama nožem, 14 za kardiološke usluge, devet iz oblasti dječije onkologije, 10 za embolizacije i stentiranje krvnih sudova, šest za tumore oka, četiri ekstenzivne opekotine, sedam za oboljenja jetre, srca i pankreasa, 15 za transplantaciju rožnice oka, dva za transplantaciju bubrega, četiri za onkološka oboljenja odraslih koja se ne mogu uspješno liječiti transplantacijom, 39 elektrofizioloških radioaktivnih ablacija i 14 djece s rijetkim oboljenjima. U 2014. upućen je i 31 pacijent na kontrolne preglede nakon liječenja koja su obavljena u 2014. ili ranijim godinama.

- Osim ovih pacijenata, izvršeno je i 16 usluga embolizacije i stentiranja krvnih sudova u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH uz angažman stranih stručnjaka - kaže Agić. O radu i poslovanju Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja u 2014. godini, a posebno u smislu finansijskog rezultata u poslovanju, potpunu ocjenu bit će, smatra Agić, moguće dati po donošenju godišnjeg obračuna za 2014. (krajem februara 2015. godine).

Sredstvima Federalnog fonda solidarnosti financiraju se najsloženije zdravstvene usluge, koje su istovremeno i najskuplje. Fond finansira i nabavku lijekova za liječenje malignih oboljenja, hepatitisa C i težih oblika hepatitisa B, multiple skleroze, hemofilije, Chronove bolesti, imunosupresivne terapije nakon transplantacije organa, lijekova za prevenciju sisncicijalnog virusa kod djece do dvije godine starosti. Sve osigurane osobe imaju ista prava na zdravstvene usluge i lijekove koji se finansiraju sredstvima Federalnog fonda solidarnosti, bez obzira na to kojem kantonu pripadaju. To je, kako ističu iz Fonda, i bio jedan od temeljnih ciljeva zbog kojih je i osnovan Federalni fond solidarnosti.
 

NA VRH