Tuzla: Kantonalna uprava za inspekcije izvršila više od 4.600 kontrola

Za 39 posto više nego je planirano

Fena
27.01.2015 14:32

Tokom 2014. godine inspektori Uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona izvršili su 4.603 kontrole ili 39 posto više nego je planirano. 

Inspektori Uprave su obradili  1.771 predmet ili 12 posto više nego u 2013. godini. 

Kako se navodi u Izvještaju o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 1. januar do 31. decembar 2014., koji je usvojila Vlada Kantona procent izvršenja aktivnosti Kantonalne uprave za 2014. iznosio je 98,2 posto. 

Od ukupnog broja pregleda 63 posto odnosi se na preglede kod pravnih subjekata. Izdata su 992 rješenja o zabrani rada, što je za 346 rješenja više nego tokom 2013. godine, a u 77 slučajeva izvršeno je pečaćenje poslovnih prostorija kao mjera osiguranja izvršenja zabrane rada. 

U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u svim upravnim oblastima naložila je, izrekla i donijela 12.310 upravnih i drugih mjera. 

Podneseno je 15 krivičnih prijava i isto toliko zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, te je izdato 1.270 prekršajnih naloga čija je vrijednost za 150.510,00 KM veća nego u 2013. godini. 

Inspekcija rada, zaštite na radu i socijalne zaštite izvršila je 6.447 inspekcijskih pregleda, što je za 24 posto više nego u 2014. godini.

Inspekcija je zatekla 826 osoba, radno angažovanih suprotno odredbama Zakona o radu. Po nalogu inspektora radni odnos je zasnovan sa 675 osoba. 

U izvještajnom periodu na prostoru TK-a evidentirano je 77 lakših, 57 težih i dvije povrede sa smrtnim posljedicama. Manji broj povreda na radu u odnosu na 2013. godinu, između ostalog, rezultat je preventivnog rada i nadzora kantonalnih inspektora. 

NA VRH