Osmanović razgovarao sa predstavnicima Delegacije Evropske unije u BiH

Sastanak u Sarajevu

Redakcija

Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović razgovarao sa predstavnicima Delegacije Evropske unije u BiH Melvinom Asinom i Massimom Minom.

Šef Odjela za saradnju Melvin Asin i šef Pododjela za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije Evropske unije u BiH Masimo Mina informirali su ministra Osmanovića o stavovima kada je riječ o programiranju IPA 2 predpristupne pomoći  Evropske unije  u oblasti obrazovanja.

Na sastanku su podržane i aktivnosti koje se vode na IPA programiranju u oblasti rada, obrazovanja i socijalne politike.

Posebno je naglašena potreba skorog formiranja Komisije za  Kvalifikacioni okvir u Bosni i Hercegovini.

Ministar Adil Osmanović informirao je sagovornike da je formiranje komisije neophodno s obzorim da se od Bosne i Hercegovine očekuje da razvije vlastiti kvalifikacioni okvir koji će biti usklađen sa Evropskim kvalifikacionim okvirom te je izrazio očekivanje da će institucije Republike Srpske uskoro imenovati svoje predstavnike u Komisiju koja će raditi na izradi tog dokumenta.

Predstavnici  Ministarstva civilnih poslova BiH informirali su predstavnike Delegacije Evropske unije o mjerama koje su preuzete na uspostavljanju boljeg sistema deminiranja u BiH. Naglašeno je da je u proteklom periodu urađeno puno na izradi Zakona o protivminskom djelovanju, reviziji Strategije deminiranja, te da je neophodno donijeti standarde deminiranja u skladu sa evropskim standardima.

NA VRH

Podijeli članak na