VLADA FEDERACIJE BiH Na dnevnom redu izvještaj za 2015. godinu o radu Federalnog zavoda PIO

Počela 54. sjednica

(Redakcija)
20.05.2016 11:10

Vlada Federacije BiH će, na današnjoj sjednici koja je počela u Sarajevu, na zahtjev Ustavnog suda BiH, utvrditi tekst izjašnjenja o poduzetim mjerama u cilju izvršenja odluka ovog suda o dopustivosti i meritumu u predmetima koji se odnose na povredu prava na imovinu apelanata.

Na dnevnom redu je Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo da prestruktuira svoja raspoloživa novčana sredstava i plasira ih prema Federalnom zavodu PIO.

Bit će razmotrena i obaveza da JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo usluge prijema, prenosa i uručenja pismonosnih pošiljki, pisama - računa obavlja isključivo putem JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo kao ovlaštenog javnog poštanskog operatera.

Članovi Federalne vlade razmatrat će izvještaje za 2015. godinu o radu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, te Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju poljoprivrede (“Zeleni izvještaj”) u Federaciji BiH.

“Zeleni izvještaj” sadrži ocjenu stanja i privrednog položaja poljoprivrede, te prijedlog i način provođenja mjera poljoprivredne politike u narednom periodu. On analizira i prati poljoprivredni sektor u našoj zemlji, u susjednim zemljama i na globalnom planu, s ciljem kreiranja mjera i politika koje će doprinijeti unapređenju poljoprivrednog sektora u našoj zemlji.

Ovo ministarstvo pripremilo je i informaciju o potrebi izmjene Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, s ciljem brisanja iz ovog propisa nikad osnovanog Federalnog zavoda za zaštitu bilja u poljoprivredi.

Na dnevnom redu je i prijedlog zaključka da, do daljnjeg, a zbog dodatne finansijske analize, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilatkog rata ne bude upućen u parlamentarnu proceduru radi razmatranja i donošenja.

NA VRH