Interventna sredstva do 200.000 KM za projekte u općinama Vareš i Žepče

Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Redakcija

Na 3. sjednici Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH održanoj 30.8.2016. godine donesene su Odluke o dodjeli interventnih sredstava za projekte:

"Hitna intervencija i sanacija šteta uzrokovanih poplavama na kolektoru Bukov potok i sanacija korita rijeke Stavnje - Općina Vareš" u iznosu do 100.000 KM, te "Hitna intervencija, sanacija šteta i čišćenje korita rijeke Željeznice i potoka na potezu lokalnog puta za Šahmane - Općina Žepče" u iznosu do 100.000 KM.

Nakon što su početkom augusta 2016. godine predstavnici Fonda za zašitu okoliša posjetili općine Vareš i Žepče u kojima je u mjesecu julu ove godine proglašeno stanje elementarne nepogode prouzrokovano obilnim padavinama, i tom prilikom okarakterizirali situaciju na terenu kao incidentnu, navedene općine su se obratile Fondu sa zahtjevima za hitnu intervenciju i sanaciju šteta. Najveća šteta se ogledala u uništenoj putnoj infrastrukturi usljed pokrenutih klizišta, a značajna šteta uočena je i na stambenim jedinicama i poljoprivrednim zemljištima.

zepce

Žepče

Dodijeljena sredstva Fonda namjenski će biti utrošena na sanaciju kolektora Bukov potok i korita rijeke Stavnje, čime će se djelimično riješiti problem aktiviranja postojećih i nastanka novih klizišta, plavljenja dijela grada i nanošenja velike materijalne štete.

Rješavanjem problema postojećeg prihvata (povećanje prihvata oborinske vode), umanjuje se rizik po ljude i materijalna dobra u općini Vareš, koja je svrstana u red slabije razvijenih općina u FBiH.

Sanacijom propusta, čišćenjem korita rijeke Željeznice i navedenog potoka, normalizirat će se protok rijeke i smanjiti mogućnost nastanka novih šteta na putnoj infrastrukturi i domačinstvima ovog područja, koje mogu uzorkovati nove padavine, navedeno je iz Fonda.

 

NA VRH

Podijeli članak na