Federalna vlada o kadrovskim rješenjima: Cenić umjesto Čibukčića u NO „BH Telecoma“

M. Sm.
28.09.2017 17:40

Foto: Cenić: V. d. do okončanja konkursne procedure

U Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, na period od četiri godine, jučer su na sjednici Federalne vlade imenovani Edita Kalajdžić, Mira Bradara, Vedad Nezirić, Berina Ramčić i Josip Janković.

Za člana Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u FBiH imenovan je Edis Voljevica.

Također, Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost za razrješenje Fuada Čibukčića dužnosti člana Nadzornog odbora „BH Telecoma“ radi podnošenja ostavke zbog obavljanja druge funkcije. Istovremeno je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Svetlane Cenić za vršioca ove dužnosti u ime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Svetlana Cenić poznati je makro ekonomista, aktivistica u nevladinom sektoru i jedan od najžešćih kritičara vlasti u Bosni i Hercegovini, a naročito Milorada Dodika.

NA VRH