Potvrđeno iz DEI-a za Avaz.ba

Zaštita okoliša i usklađivanje sa standardima EU u ovoj oblasti obaveza je bh. institucija, to zahtijeva ulaganje oko sedam milijardi eura

E. MASLO

Foto: Ilustracija


Zaštita okoliša i usklađivanje sa standardima EU u ovoj oblasti obaveza je bh. institucija nadležnih za okoliš na svim nivoima vlasti, kazali su za Avaz.ba iz Direkcije za evropske integracije. 

Odgovor na pitanje u kojoj su mjeri propisi u domenu okoliša u BiH usklađeni sa pravnom stečevinom EU, istakli su da nije moguće dati jer naša zemlja još nema planski dokument u procesu integriranja, odnosno sveobuhvatan plan usklađivanja sa pravnom stečevinom Unije.

Najviše novca

- Različiti nivoi vlasti, u skladu sa svojim nadležnostima, usklađuju zakone i podzakonske akte sa propisima EU, te informacijama koliko su i kojih propisa u oblasti okoliša preuzele u domaće zakonodavstvo, raspolažu samo institucije nadležne za okoliš – kazali su iz DEI-a. 

Okoliš je ilustrativan primjer oblasti za koju su nadležne institucije od državnog do lokalnog nivoa, oblast tijesno povezana sa ostalim sektorima kao što su energetika, saobraćaj, turizam i slično te istovremeno oblast u kojoj je za usklađivanje sa normama i standardima EU potrebno izdvojiti najviše novca.

- Prema procjeni urađenoj u nacrtu Strategije aproksimacije propisa pravnoj stečevini EU u oblasti zaštite okoliša u BiH, usklađivanje u sektoru okoliša zahtijeva ulaganje oko sedam milijardi eura – kazali su iz DEI-a.

Kako su naveli, Direkcija za evropske integracije daje mišljenja u usklađenosti propisa koje predlažu institucije na državnom nivou.

- To, međutim, ne ukazuje na obim usklađenosti propisa, jer u mišljenju Direkcija može konstatovati da prijedlog propisa nije predmet usklađivanja sa pravnom stečevinom EU, ili da je prijedlog propisa djelimično ili u cijelosti usklađen za trenutnu fazu integracije. Dodatno, Direkcija najčešće nema povratnu informaciju o tome da li je predlagač propisa uzeo u obzir mišljenje o usklađenosti, te da li je propis u amandmanskoj fazi parlamentarne procedure pretrpio promjene – kazali su iz DEI-a.

Podsjećamo, Vijeće ministara BiH je sredinom ove godine, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo Strategiju zaštite okoliša, odnosno prilagođavanje propisa pravnoj stečevini Evropske unije u oblasti zaštite okoliša Bosne i Hercegovine (EASBiH).

Usvajanjem ove strategije za zaštitu okoliša ispunjena je još jedna od obaveza u procesu pridruživanja Evropskoj uniji te su se stvarili preduvjeti za dobivanje grant-sredstava iz IPA-e II u ovoj oblasti.

Pretpristupna pomoć

Kako su ranije naveli iz Direkcije za evropske integracije, u budžetskom periodu EU 2014.-2020. Bosna i Hercegovina nije bila kandidat za korištenje pretpristupne pomoći EU u domenu okoliša, zbog nedostatka sveobuhvatne sektorske strategije za okoliš.

Nakon usvajanja Strategije prilagođavanja propisa pravnoj stečevini Evropske unije u oblasti zaštite okoliša Bosne i Hercegovine, ispunjen je uvjet da BiH može očekivati pretpristupnu pomoć u sektoru okoliša do kraja budžetskog perioda EU, ali u kojim iznosima i kada, odlučivat će Evropska komisija.

NA VRH

Podijeli članak na